Knauf Knauf

Späť

Ani málo ani moc, ideálních 30!

Ostatné prínosy sú len bonusom
 

  • Jednoduchá manipulácia
  • Balenie každej palety do fólie
  • Ľahký transport a manipulácia s vrecami
  • Zamedzenie vysypaniu materiálu z vriec
  • Ochrana výrobku pred poškodením
  • Pekné usporiadanie vriec na palete

 
Asi každého v tejto chvíli napadne otázka: to ale bude čosi stáť ! Samozrejme počet vriec na tonu hmotnosti je väčší, výroba menšieho balenia sa potom predraží a ešte je aj každá paleta balená do fólie... tak o koľko...

Jednotková predajná cena výrobku pre Vás zostáva ROVNAKÁ!

Nechceme prenášať akékoľvek s tým spojené náklady na našich zákazníkov. Nič neskrývame ani vo výrobe. Nedošlo k úprave kvality výrobku, ani k znížení vlastností vriec..

Táto zmena bola plánovaná a dlhodobo testovaná predovšetkým vo výrobe. Po úpravách baliaceho zariadenia sa nám podarilo automatizovať  a vylepšiť výrobnú procesnú cestu, ktorou produkty prechádzajú. S ohľadom na tieto zdokonalenia zachováme pôvodné ceny za tonu aj u novo balených výrobkov.

Načasovanie tejto zmeny sme potom smerovali aj so zmenou legislatívnych požiadaviek na nové bezpečnostné značenie.

Táto zmena prinesie so sebou aj pohľadové zjednotenie obalov vriec. Vrecia Knauf budú mať prakticky na celom svete rovnaký vzhľad. Opäť s prínosom pre zákazníkov v podobe zjednodušených piktogramov pre jednoduchšiu orientáciu predovšetkým pre spracovateľov.