Knauf Knauf

Späť

Akustické dosky Knauf

Knauf Silentboard

Knauf Sientboard sú sadrokartónové protipožiarne dosky; DF podľa EN 520 +A1. Vďaka špeciálne upravenému jadru ponúkajú najlepšie akustické parametre. Akustické výhody dosky Silentboard spočívajú v posunutí koencidenčnej frekvencie fgr (priaznivá tuhosť dosky) a zvýšenej plošnej hmotnosti (rezonančná frekvencia fres )

Knauf Silentboard

image

Neexistuje sadrokartónová doska s vyššou ochranou proti hluku

Knauf Silentboard doahuje vďaka svojmi modifikovanému jadru všeobecne neobyčajné akustické vlastnosti.

Knauf Silentboard má univerzálne použitie

 • Deliace priečky
 • Šachtové steny, predsadené steny
 • Podhľady
 • Vylepšenie akustických parametrov existujúcich konštrukcií
 • Špeciálne požiadavky - systém Knauf CUBO

Vlastnosti
 • Špeciálne sadrové jadro
 • Umožňuje výstavbu systémov s malou hrúbkou s najvyššími akustickými parametrami
 • Výborné akuticko-izolačné vlastnosti pri nízkych frekvenciách
 • Spĺňa najvyššie stupne podľa DEGA*
 • Štandardne protipožiarna doska podľa EN520, DIN 18180
 • Jednoduché vyhotoveni
* DEGA= Nemecká spoločnosť pre akustiku

Nasledujúce oplatrenia majú vplyv na akustické vlastnosti konštrukcií priečok
 • Zvýšenie veľkosti dutiny medzi doskami použitím väčšieho profilu alebo použitím zdvojených profilov
 • Vyplnanie dutiny pomocou materiálu s vysokou akustickou pohltivosťou, vyplnenie dutiny od 80 %
 • Zámenou profilov CW za profily MW, tak je možné pri rovnakej skladbe konštrukcie a jej hrúbke dosiahnuť lepošie akustické vlastnost

Masívne stropy a Silentboard
Vzduchovú neprizvučnosť masívneho stropu je možné zvýšiť zaveseným podhľadom, podobne ako s predsadenou stenou pri masívnych stenách.

Silentboard a Diamant - vytvrajú silný team

Kombinované opláštenie doskami Diamant a Silentboard
V tímovej spolupráci s doskou Diamant sa k vynikajúcim akustickým parametrom dodatočne dosiahne robustný povrch s vysokou odolnosťou proti nárazu. Pri samonosnom systéme Knauf CUBO sa Diamant používa ako spodné opláštenie pre stuženie podkonštrukcie.

Dobré vedieť
Štandardne sa používajú pre konzolové zaťaženia priečok bežné sadrokartónové dosky.
Systém v kombinácii s doskou Knauf Diamant ponúka väčšiu spoľahlivosť a stabilitu.