Knauf Knauf
Späť

P91 Protipožiarna ochrana omietkou Knauf Vermiplaster Ochrana oceľových, betónových a železobetónových tvarovo zložitých konštrukcií pred požiarom

vermiplaster

Zaistenie ochrany oceľových, betónových, železobetónových konštrukcií pred požiarom protipožiarnou omietkou Vermiplaster.

Knauf Vermiplaster - požiarna omietka na akýkoľvek tvar konštrukcie

image

image

Firma Knauf už od svojho začiatku na slovenský trh prináša požiarne technické riešenia v oblasti suchej výstavby a práve teraz nastal čas ponúknuť podobné riešenie aj v rámci suchých omietkových zmesí, konkrétne sadrových omietok.
 

Sadrová požiarna omietka Knauf Vermiplaster má svoj pôvod vo firme Proteccion Pasiva v Španielsku, ktorú v polovici minulého roku prevzala firma Knauf. Dôležité pre našich zákazníkov je, že v uplynulom roku sme rozšírili výrobu Vermiplasteru aj do závodu Knauf Praha, čím sa stáva Vermiplaster veľmi ľahko dostupným. Zároveň s výrobou v závode Praha sa zaviedli aj štandardné podklady – technický list na produkt s aplikáciou použitia, príloha Požiarneho katalógu, referencie realizácií s omietkou Vermiplaster atď.


Na Knauf Vermiplaster je vydané Európske technické schválenie a tento produkt je tiež použiteľný vo všetkých štátoch Európskej únie. Nižšie nájdete základné informácie o výrobku Vermiplaster. V predaji je od 1. 3. 2014.


Knauf Vermiplaster ® je striekaná protipožiarna vnútorná omietka na ochranu:
 

 • oceľových a železobetónových nosníkov a stĺpov
 • železobetónových stropov
 • železobetónových stien
 • železobetónových spriahnutých stropov s trapézovým plechom


Pri jeho aplikácii oceníte:
 

 • schopnosť ochrany i tvarovo zložitých konštrukcií
 • malú hmotnosť
 • vysokú výdatnosť
 • funkčnosť bez obnovovania počas celej životnosti stavby
 • veľmi rýchle a jednoduché strojové nanášanie na vodorovné a zvislé plochy
 • vysokú priľnavosť k oceli a k betónu
 • nepatrné straty – hospodárna aplikácia
 • široký rozsah hodnôt požiarnej ochrany – od 30 do 120 minút
 • spracovanie dostupným strojom PFT G4
 • použitie bez penetračného náteru
 • zloženie vhodné aj na využitie v obchodoch s potravinami
 • vyššia požiarna odolnosť pri použití subtílnejších (a tým lacnejších) konštrukcií


Striekaná omietka Knauf Vermiplaster ® je vhodná do týchto priestorov:
 

 • výrobné a skladové oceľové, prípadne železobetónové haly
 • administratívne výškové budovy (ochrana nosnej konštrukcie skeletu či stropu)
 • rekonštrukcie (ochrana dodatočných oceľových stužujúcich prvkov)
 • obchodné centrá bez podhľadov (ochrana nosných prvkov)

Dokumenty

Na stiahnutie

Detail Název Dátum vydania Typ  
P91 Protipožiarna  omítka Vermiplaster 04/2014 technický list