Knauf Knauf
Späť

Sadrové stierky

ID_41783_VW269-2_bearbeitet[1].tif_16604

Vyhladený povrch, vhodné pre bytové a rodinné domy, administratívne a obchodné priestory a pod.

Systémy

Tenkovrstvý stierkový systém na pórobetónové tvárnice - napr. Ytong, Porfix

Tenkovrstvý stěrkový systém na porobetonové tvárnice

Tenkovrstvý stierkový systém na betón

Tenkovrstvý stěrkový systém na beton