Knauf Knauf
Späť

Vápennocementové omietkové systémy

ID_45747_Ref_Bonn_Rheinufer_14_HR

Pre príjemné prostredie v interiéri a pre krásnu fasádu domu z bežných stavebných materiálov.

Systémy

Omietkový systém na tehlové murivo

Omietkový systém interiér - tehlové murivo

Omietkový systém vhodný na tehlové murivo napr. Porotherm, Heluz. Vhodný do INTERIÉRU.

Omietkový systém na tehlové murivo do exteriéru

Omietkový systém vhodný na tehlové murivo napr. Porotherm, Heluz. Vhodný do EXTERIÉRU.

Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo

Omietkový sys. na staršie tehkllové murivo- interiér

Omietkový systém vhodný pre staršie suché tehlové murivo. Vhodné do INTERIÉRU.

Omietkový systém na staršie tehlové murivo - exteriér

Omietkový systém vhodný pre staršie suché tehlové murivo. Vhodné do EXTERIÉRU.

Omietkový systém na pórobetónové tvárnice

Omiet. sys. na pórobetón - interiér

Omietkový systém vhodný pre pórobetónové murivo napr. Porfix, Ytong. Vhodný do INTERIÉRU.

Omietkový systém na pórobetón exteriér

Omietkový systém vhodný pre pórobetónové murivo napr. Porfix, Ytong. Vhodný do EXTERIÉRU.

Omietkový systém na vápennopieskové murivo.

Omietkový systém na vapennopiesk. murivo - interiér

Omietkový systém vhodný na vápennopieskové murivo. Vhodný do INTERIÉRU.

Omietkový systém na vápennocementové murivo - exteriér

Omietkový systém vhodný na vápennopieskové murivo. Vhodný do EXTERIÉRU

Omietkový systém na betón

Omietkový systém na betón - interiér

Omietkový systém na betón. Vhodný do INTERIÉRU.

Omietkový systém - betón - exteriér

Omietkový systém na betón. Vhodný do EXTERIÉRU.

Omietkový systém na betón

Omietkový systém na ľahčený betón - Interiér

Systém vhodný na murivo realizované z ľahčeného betónu napr. Liapor. Vhodný do INTERIÉRU.

Omietkový systém na ľahčený betón - Exteriér

Systém vhodný na murivo realizované z ľahčeného betónu napr. Liapor. Vhodný do EXTERIÉRU.

Omietkový systém na oblasť suchého soklového muriva

Omietkový systém na oblast suchého sokla

Systém vhodný do exteriéru na omietnutie suchého soklového muriva.Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.