Knauf Knauf
Späť

Akustika

Akustika

V pojme akustika sa nám v zásade spájajú dve veci - akustika priestoru a zvuková izolácia. Ponúkame riešenie pre obe varianty.

Zvuková izolácia verzus priestorová akustika

 • image

  ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - STAVEBNÁ AKUSTIKA

  Šírenie zvuku medzi dvoma miestnosťami alebo medzi vnútorným a vonkajším priestorom budovy

  Pokiaľ hovoríme o stavebnej akustike, potom ide predovšetkým o ZVUKOVÚ IZOLÁCIU v budovách. Teda o zvuk, ktorý sa šíri z jednej miestnosti do druhej alebo posudzujeme budovu a jej okolie zvnútra von, respektíve zvonku dovnútra. Toto šírenie zvuku môže prebiehať ako vzduchom prenášaný zvuk alebo ako zvuk prenášaný pevnými telesami, t. j. okolitými stenami, stropmi a podlahami. Podľa typu použitia susedných miestností sú konštrukčné časti stien, stropov a podláh postavené podľa zodpovedajúcich požiadaviek na akustiku budov. V závislosti od týchto požiadaviek sa použijú vhodné riešenia pre zvukovú izoláciu. K nim mimo iné patria sadrokartónové dosky Knauf RED Piano, Knauf DIAMANT a Knauf SILENTBOARD, akustické závesy a lišty, ale taktiež cenné vlastnosti pre protipožiarnu ochranu.
   
  Viac o zvukovej izolácii
 • image

  PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

  Šírenie zvuku vo vnútri miestnosti 

  Pokiaľ sa zaoberáme priestorovou akustikou, potom primárny zvuk je ten, ktorý vzniká v miestnosti, v ktorej sa človek nachádza. V miestnosti vzniká vedľa priameho zvuku i zvuk, ktorý sa odráža (priestorový zvuk), človek preto vníma i tento odraz. Riešenia, ktoré sa týkajú akustiky miestnosti, majú za cieľ upraviť „ozvenu“ v miestnosti tak, aby vyhovovala potrebám jej použitia. Toto použitie môže priniesť rôzne požiadavky na akustickú kvalitu miestnosti. Napríklad pri použití miestnosti pre hudobné účely je potrebná dlhá doba dozvuku, aby sa zvuk nástrojov rozoznel. Pri použití miestnosti pre vzdelávacie účely však človek potrebuje kratšiu dobu dozvuku a veľmi dobrú zrozumiteľnosť reči. Doba dozvuku v miestnosti môže byť ovplyvnená absorpciou stenových a stropných plôch. Takýmito plochami môžu byť napr. akustické dierované dosky Knauf CLEANEO.
   
   
  Viac o priestorovej akustike

Novinky k téme Akustika

Základné pojmy v akustike

Vzduchová nepriezvučnosť

Vzduchová nepriezvučnosť je najviac sledovaná  a normou stanovená veličina pre jednotlivé druhy budov a miestností. Označuje sa obecne Rw a jej hodnoty sa udávajú v decibeloch. Čím vyššie je Rw v decibeloch, tým je na druhej strane konštrukcie väčšie ticho. Jednoducho povedané, týka sa toho, že by ste nemali počuť hádajúcich sa susedov za stenou, prípadne môžete relatívne kľudne spať, aj keď sa zvyšok rodiny vedľa v izbe pozerá na vojnový film v televízii. Vzduchová nepriezvučnosť je závislá na druhu použitej konštrukcie, jej objemovej hmotnosti a pružnosti. Je dôležité vedieť, že vzduchová nepriezvučnosť je laboratórna (Rw – v ideálnom prostredí) a stavebná R‘w (stena vrátane reálneho napojenia na podlahu a strop). Stavebná nepriezvučnosť R´w býva o 4 až 8 dB podľa normy STN 730532 nižšia (a teda horšia) ako laboratórna Rw!

Riešenie KNAUF:
Akustické sadrokartónové dosky Knauf RED Piano, Knauf DIAMANT a Knauf  SILENTBOARD a ich vzájomná kombinácia dokážu v podstate vylúčiť hluk prenikajúci z miestnosti do miestnosti. Systém suchej výstavby Knauf je dokonalá stavebnica, kde možno akustické sadrokartónové dosky rôzne kombinovať, voliť si šírku profilov a tým docieliť také výsledky, ktoré budú presne vyhovovať vašim predstavám, požiadavkám a samozrejme i cenovým možnostiam.
 

Krokový hluk

Vážená normová hladina akustického tlaku krokového hluku (ďalej len krokového hluku, Ln,w) je znova stanovená normou a jej hodnoty sa taktiež udávajú v decibeloch. Je žiaduce, aby hladina  krokového hluku pri meraní vychádzala čo najnižšia. Čím menej decibelov nameriate, tým menší  dupot budete počuť od susedov.

Riešenie KNAUF:
Najúčinnejšou a najekonomickejšou variantnou zlepšenia zvukovej izolácie železobetónových, keramických alebo drevených stropov sú podhľady Knauf v kombinácii s plávajúcimi sadrokartónovými podlahami Knauf. Pri stropoch sledujeme vzduchovú nepriezvučnosť a krokový hluk.
 

Doba dozvuku

Doba dozvuku je hodnota, ktorou sa posudzuje schopnosť miestnosti alebo povrchu pohlcovať nami vytvorený hluk. Jej optimálne hodnoty sú v rozmedzí 0,3 – 0,6 sekúnd. Pokiaľ je to menej, cítime, akoby sa naše slová strácali, pokiaľ je to viac, miestnosť má silnú ozvenu. A o čo vlastne ide? Jednoducho povedané sa jedná o to, aby sme nerušili samých seba hlukom, ktorý vydávame. Nami vydávaný hluk sa často odráža od stien a stropov ako pingpongová loptička a my nepočujeme vlastného slova. Doba dozvuku sa teda týka priestorovej akustiky a rieši sa všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí alebo detí – v školách, škôlkach, telocvičniach, prednáškových a koncertných sálach alebo v reštauráciách. Význam má i v moderných bytoch, kde môžete zamedziť vzájomnému rušeniu členov rodiny pri rôznych činnostiach alebo možno pri počúvaní hudby.

Riešenie KNAUF:
Akustické dierované dosky Knauf CLEANEO, ktoré pri použití na strope či stenách dokážu hluk účinne pohlcovať a dokážu priestor výrazne esteticky skrášliť. Okrem akustického účinku sú naviac schopné – vďaka prísade Zeolitu – úspešne rozkladať škodlivé látky v ovzduší ako je cigaretový dym, zápach z kuchyne, formaldehyd a pod.
 

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Zosilnite ticho! brožúra PDF
Knauf Silentboard technický list PDF
Knauf Diamant brožúra PDF
Knauf Diamant technický list PDF
Knauf Red Piano brožúra PDF
Knauf Cleaneo RE prospekt PDF
Knauf Cleaneo UFF technický list PDF
W 11 Sadrokartónové priečky Knauf technický list PDF
D 11 Sadrokartónové podhľady technický list PDF
D 12 Akustické podhľady technický list PDF
D 13 Samonostné podhľady technický list PDF
D 15 Drevené stropy technický list PDF

Pozrite sa na naše videá, ktoré Vám rýchlo vysvetlia, čo je zvuková izolácia a čo je priestorová akustika.

 • Ako funguje zvuková izolácia?

  image
 • Ako funguje akustika?

  image


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.