Knauf Knauf
Späť

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - STAVEBNÁ AKUSTIKA

Zvuková izolácia

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA – šírenie zvuku medzi dvoma miestnosťami alebo medzi vnútorným a vonkajším prostredím budov.

Vedeli ste, že....?

....Zvuková izolácia je pri konštrukciách priečok so sadrokartónovými doskami neporovnateľne lepšia ako u štandardných stien s rovnakou hrúbkou. Masívnu stenu by ste museli zdvojiť, aby dosiahla rovnaké akustické hodnoty, ako priečka zo sadrokartónu....

 • image

  Sadrokartónová priečka

  Maximálna protihluková izolácia s minimálnou hrúbkou a nízkou hmotnosťou daného systému. Neprenáša hluk do hlavnej konštrukcie.
  Redukuje vedľajšie prenosové cesty.


  Systém W112
  Hmotnosť: 55 kg/m2
  Hrúbka: 100 mm
  Rw : 59 dB


  Skladba: profil CW50, opláštenie 2 x 12,5 DIAMANT, izolácia 40 mm minerálna vlna
   
 • image

  Masívne murivo

  Požiadavkam možno čiastočne vyhovieť len dvojvrstvovou konštrukciou pri vysokej hmotnosti.
  Kvôli vysokému prenosu hluku do hlavnej konštrukcie sú náchylné k vzniku chýb pri realizácii.
  Hrúbka stien je o 30% väčšia, má podstatne nižšiu zvukovú ochranu.

  Omietnuté murivo
  Hmotnosť: 122 kg/m2
  Hrúbka: 130 mm
  Rw : 42 dB

SDK dosky pre všetky požiadavky na zvukovú izoláciu

Každá požiadavka má svoje riešenie

Priečky

V rámci konštrukcií Knauf je možné voliť medzi štandardne izolujúcimi doskami WHITE, veľmi dobre izolujúcim RED Piano, výborne izolujúcimi DIAMANT a špičkovo izolujúcimi SILENTBOARD.
Montované priečky pozostávajú konštrukčne z niekoľkých vrstiev – prostredia s rozdielnymi akustickými vlastnosťami. Práve vrstevnatosť týchto systémov je kľúčom k dosiahnutiu vysokých hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti, pričom z hľadiska statického je hmotnosť týchto systémov zanedbateľná. Preto v porovnaní s tradičnými stenami predstavuje maximálne výhodné riešenie – ľahké a oveľa účinnejšie.

Pri použití dosiek Knauf DIAMANT a Knauf SILENTBOARD sa výrazne zvyšujú hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti na nízkych kmitočkoch (63-250 Hz – hovorené slovo) a pre človeka je teda výsledná izolácia subjektívne výrazne vyššia než vyplýva z jednoduchého porovnania hodnôt Rw.
S použitím týchto dosiek je možné dosiahnuť až o štvrtinu vyšší účinok. Zo subjektívneho vnímania ide však o takmer 100% zlepšenie izolačných schopností oproti štandardu Knauf WHITE, pričom hodnota Rw = 55dB predstavuje izolačnú schopnosť plnej betónovej steny hrúbky 200 mm.

Použitie dosky DIAMANT okrem výrazne vyšších izolačných schopností prináša i výrazne vyššiu tvrdosť a povrchovú únosnosť (55 kg na hmoždinku pri 2 x 12,5 mm Knauf DIAMANT).


 

Predsadené steny

Konštrukcie Knauf môžu pomôcť i tam, kde existujúca stena akusticky nestačí. Konkrétne je možné použiť predsadené voľne stojace steny Knauf. Aj tu možno použiť rôzne typy dosiek (WHITE, RED Piano, DIAMANT, SILENTBOARD) a dosiahnuť výrazné zmeny účinnosti. Predsadené steny Knauf sú bez zveličenia ekonomicky najúčinnejším akustickým opatrením.
 
Predsadená stena predstavuje riešenia pre niekoľko požiadaviek naraz:

 • nie je nutné opravovať nevyhovujúci povrch existujúcej steny
 • do predsadenej steny možno vložiť tepelnú izoláciu pre zateplenie zvnútra
 • získame inštalačnú medzeru, do ktorej možno vložiť dodatočnú inštaláciu, bez toho aby sme museli zasahovať do pôvodnej steny
 • dokážeme zvýšiť vzduchovú nepriezvučnosť existujúcej steny. Miera, do akej sa prejavia takéto opatrenia, závisí bezprostredne na plošnej hmotnosti vylepšovanej steny. Z hľadiska užívateľského je pritom dôležitý výsledok, teda vzduchová nepriezvučnosť nového systému pozostávajúceho z pôvodnej steny a z predsadenej steny. Obdobne ako u priečok i tu hrá veľkú úlohu niekoľko faktorov – hlavne počet vrstiev opláštenia a voľba typu dosiek.
 

 

Tiché železobetónové a keramické stropy

Najúčinnejším a najekonomickejším variantom na zlepšenie zvukovej izolácie železobetónových alebo keramických stropov sú podhľady Knauf (najlepšie samonosné) v kombinácii s plávajúcimi podlahami Knauf. Pri stropoch, okrem vzduchovej nepriezvučnosti Rw, sledujeme aj krokový zvuk (Ln,w).

Opäť ako pri predsadených stenách sa skúma parameter celej sústavy. Dominantnú rolu hrá železobetónová stropná doska vďaka svojej hmotnosti. Vhodné opatrenie v podobe správne zvolenej krokovej izolácie v podlahe a izolácie vloženej do podhľadu potom dokáže dať celej sústave veľmi dobré parametre. Z nižšie uvedenej tabuľky jednoznačne vyplýva, že pre minimalizáciu krokového zvuku je neodmysliteľná podlaha s krokovou izoláciou. Solídnu vzduchovú nepriezvučnosť naopak nedosiahneme, pokiaľ nebude možné z nejakých dôvodov zrealizovať podhľad. Toto je dôležité si uvedomiť hlavne pri rekonštrukciách, kde v priestoroch o podlažie vyššie alebo nižšie nie je možné podhľad či podlahu zrealizovať.

Krokový hluk L

 • vzniká dôsledkom chôdze, dupaním po podlahe o podlažie vyššie a udáva, ako veľmi počujeme susedov či deti behajúce po podlahe nad vami
 • jeho vyjadrenie sa vykonáva v decibeloch, avšak na rozdiel od vzduchovej nepriezvučnosti tu klesajúca hodnota L znamená zlepšenie ochrany proti krokovému zvuku - „čím menej hluku k nám dolieha, tým lepšie.“
 • obecne tu platí orientačné pravidlo, že s vyriešením krokového zvuku je zároveň dostatočne vyriešená i vzduchová nepriezvučnosť sústavy

Tiché drevené trámové stropy

Zatiaľ čo u železobetónových stropov sú konštrukcie vítaným akustickým zlepšením, u stropov dierovaných sú tieto konštrukcie nutnosťou.  U drevených stropov platí, že hmotnosť musí byť správne použitá a navyšovanie hmotnosti dierovaných stropov cementovými potermi či betónovými dlaždicami prináša paradoxne najmenej účinné a ekonomické riešenie. Pokiaľ nejde o novú drevostavbu, týka sa táto problematika výhradne rekonštrukcií, kde dierované trámové stropy úplne dominujú.
U drevených stropov platí, že požitím dosiek typu DIAMANT alebo SILENTBOARD v kombinácii s podlahami Brio či F146 sa vzduchová nepriezvučnosť, ale hlavne krokový hluk niekoľkonásobne zlepší. 

Správne navrhnuté detaily

Maličkosť môže byť detail, ale u stavebných konštrukcií detail nikdy nie je maličkosťou. Pre akustický komfort musí byť kvalitná nielen samostatná konštrukcia Knauf, ale aj správne navrhnuté detaily jej pripojenia na podlahu, strope a ostatných stien. Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.