Knauf Knauf
Späť

STAVEBNÉ SYSTÉMY KNAUF PRE DREVOSTAVBY

Drevostavby a suchá výstavba tvoria v 21. storočí významný diel stavebného trhu vo všetkých vyspelých krajinách. Ponúkajú užívateľom vysoko hodnotené energetické štandardy a napredujú ďalej vďaka inováciám. KNAUF je svetovým lídrom vo výrobe stavebných materiálov suchej výstavby a systémov pre drevostavby

Drevostavby so systémami Knauf

Cieľom katalógu KNAUF Drevostavby je ukázať bezpečné a funkčné riešenia pre drevostavby v súvislosti s jasne deklarovanými akustickými, protipožiarnymi a užívateľskými vlastnosťami. 

Problematiku sme rozdelili na obvodový plášť budovy, kde je hlavným cieľom zkĺbiť  protipožiarne  vlastnosti  s  tepelnou  technikou. V  tejto  kapitole nájdete prehľad od najsubtílnejších a pomerne jednoduchých riešení až po veľmi bezpečné a robustné konštrukcie s obrovskou škálou variabilných vlastností. Nájdete  tu  aj systém  difúzne  otvorenej  steny  Knauf-Climacell,  ktorú  možno použiť pre pasívne domy. Taktiež tu nájdete unikátne riešenie pre prevetrávané  fasády  a  sokle,  pričom  vizuálne  nespoznáte  rozdiel  medzi  „bežným“ kontaktným  zateplením  a bezškárovou  fasádou  z  cementovej  dosky Aquapanel ® .
Vnútorné konštrukcie sú rozdelené na nosné a nenosné s cieľom ukázať, že akustika pri drevostavbách je téma, ku ktorej možno pristupovať už vo fáze návrhu a spolu s použitím vhodných materiálov a stavebných postupov ušetriť veľa miesta, peňazí a obáv budúceho majiteľa.
V sekcii drevených stropov je kladený dôraz hlavne na správnu voľbu podhľadovej konštrukcie, pretože na základe rozsiahleho výskumu a merania bolo preukázané, že v súčasnosti možno ľahký drevený strop s použitím ľahkej suchej podlahy Knauf urobiť rovnako akusticky kvalitný ako strop z monolitického betónu.
Posledným okruhom je už u nás udomácnený systém suchej vnútornej výstavby pomocou ľahkých sadrokartónových konštrukcií, ktoré dokážu výborne akusticky izolovať, sú schopné prenášať lokálne bremená, ako sú kuchynské linky a veľmi jednoducho sa nimi môžu viesť všetky vnútorné rozvody TZB bez toho, aby bola narušená ich akustická a aj požiarna odolnosť.
Hlavnými výhodami stavebných systémov KNAUF sú rýchlosť, čistota výstavby a vynikajúce vlastnosti finálnej stavby v jej hlavných funkčných oblastiach:

Nosná funkcia: Steny, stĺpy a drevené trámy so stužujúcimi statickými doskami KNAUF Diamant X 
Tepelno-izolačná funkcia: Smartwall balík na zateplenie domu od KNAUF Insulation 
Inštalačná funkcia: Dutiny pre rozvody v konštrukciách vo vnútornej a vonkajšej časti stavby. Dosky KNAUF je možné montovať na drevenené aj oceľové podkonštrukcie a sprístupniť inštalačné dutiny cez revízne klapky 
Ochranná funkcia voči poveternostným vplyvom, požiaru, vlhkosti a hluku: Doska KNAUF Red Piano na stavbu stien a stropov, deliace priečky a podhľady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s vysokou požiarnou odolnosťou. Doska AQUAPANEL INDOOR do wellness, bazénov, plavární a kúpeľní. Doska AQUAPANEL OUTDOOR vydrží aj extrémne klimatické vplyvy, pôsobenie vetra, dažďa a mrazu. Pre stavbu konštrukcií ponúka KNAUF aj sortiment profilov, príslušenstva a montážneho materiálu s overenou dlhodobou trvácnosťou vo vlhkom prostredí a v exteriéri KNAUF Profily C3-C5M
Estetická a úžitková funkcia: Dokonalé finálne povrchy stien a stropov dosiahnete použitím tmelov, stierok a omietok KNAUF napríklad: Sadrový tmel Uniflott, Pastózne tmely a stierky Fill & Finish Light, Super Finish a omietky Rotband, Blauband, Goldband alebo MP 75. 
Viac o kvalitných konštrukciách pre drevostavby nájdete aj na našej nemeckej stránke: knauf.de/holzbau 
alebo našej stránke KNAUF Drevostavby

Kompletný katalóg na stiahnutie

Typové riešenie konštrukcií

Konštrukcie vonkajších nosných stien

image

Konštrukcie vonkajších nosných stien

Základným konštrukčným prvkom drevostavby sú nosné steny, ktoré zaisťujú stabilitu, odolnosť proti klimatickým vplyvom a plnia funkciu akustického a požiarneho predelu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Každú takúto základnú stenu je možné prispôsobiť požiadavkám konečného užívateľa napríklad prevedením inštalačných predstien a ďalšími úpravami, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť celého objektu. Každú konštrukciu možno pomerne jednoducho upraviť a splniť celú paletu požiadaviek, ktorá je pri drevostavbách rovnako dosiahnuteľná, ako pri objektoch postavených klasickou technológiou. Najjednoduchšiu konštrukciu tvorí nosný panel bez inštalačnej dutiny s kontaktným zateplením. Celá stena je uvažovaná ako difúzne uzavretá konštrukcia s parozábranou za vnútorným plášťom sadrokartónovej dosky a s kontaktným zatepľovacím systémom ETICS na sadrovláknitej doske Knauf Vidiwall na vonkajšom opláštení.

image

Difúzne uzavretá konštrukcia bez inštalačnej roviny

Použitie: Základný variant nosnej drevenej steny, ktorá spĺňa základné požiadavky stavebnej techniky. Dodatočné zateplenie je prevedené pomocou kontaktného zatepľovacieho systému s EPS.
Ekonomicky najdostupnejšia konštrukcia.
Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
Akustika:a
Rw= 43 dB
Parozábrana:
LDS 100
Materiály Knauf:
Zatepľovací systém: Knauf Akrylátová omietka, Penetračný náter pod akrylátovú omietku Knauf, Lepiaca a armovacia stierka Knauf Ritmo Spachtel
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska
Knauf Vidiwall z exteriéru, Sadrokartónová doska Knauf GKF/RED z interiéru
 Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
 Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT
 

image

Difúzne uzavretá/otvorená konštrukcia s inštalačnou rovinou

Použitie: Bežne rozšírená skladba nosnej drevenej steny, ktorá splní nadštandardné požiadavky. Dodatočné zateplenie je prevedené pomocou EPS alebo minerálnej vlny. Štandardná konštrukcia drevostavby, ktorú je možné prispôsobiť pre difúzne otvorenú skladbu. Oproti základnej variante ponúka bezpečné vedenie inštalácií a podstatne lepšiu nepriezvučnosť (dB).
Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
Akustika:
Rw = 53 dB
Parozábrana:
LDS 100
Materiály Knauf: Zatepľovací systém: Knauf Silikónová omietka, Penetračný náter pod silikónovú
omietku Knauf, Lepiaca a armovacia stierka Knauf Uniritmo;
Opláštenie steny z exteriéru: Sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall;
Inštalačná rovina: Sadrokartónová doska Knauf Diamant, priame / akustické závesy,
Knauf CD + UD profily
Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE
alebo 140 mm Knauf Insulation UNIFIT
 

image

Difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou rovinou

Špeciálna difúzne otvorená konštrukcia obvodovej steny Knauf - Climacell s inštalačnou dutinou vy-
užíva najlepšie vlastnosti dosky Knauf Diamant v spojení so špeciálnou armovacou stierkou Knauf
Uniritmo a minerálnou alebo silikónovou omietkou Knauf.
Použitie:
Špeciálne difúzne otvorená skladba nosnej drevenej steny, ktorá je určená pre konštrukciu pasívnych domov. Dodatočné zateplenie je prevedené pomocou drevovláknitej izolačnej fasádnej dosky. Konštrukciu je možné prispôsobiť podľa hrúbky použitej izolácie. Ponúka bezpečné
vedenie inštalácií, nadštandardnú akustickú pohodu a vysokú požiarnu odolnosť.
Požiarna odolnosť:
REI 30 - 120 minút
Akustika:
Rw= 55 - 62 dB
Parozábrana:
LDS 2 Silk
Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf Kbelorit, Egalizačný silikónový náter Knauf, Knauf Putzgrund Mineral, Lepiaca a armovacia stierka Knauf Uniritmo;
Opláštenie steny:
Sadrokartónová doska Knauf Diamant;
Inštalačná rovina: Sadrokartónová doska Knauf GKB/White, priame / akustické závesy, Knauf CD + UD profily
Prierez nosného prvku:
60/160
Izolácia v dutine:
160 mm fúkanej celulózy Climacell
+ 60 mm mokrého nástreku Climacell
 

Prevetrávané fasády AQUAPANEL

Na rozdiel od kontaktného spôsobu zateplenia obvodovej steny prináša prevetrávaná fasáda Aquapanel hneď niekoľko podstatných výhod. Z hľadiska tepelnej techniky prináša najvyššiu funkčnú bezpečnosť pre odvod vlhkosti z konštrukcie, zaisťuje veľmi dlhý fázový posun teplôt, čím bráni prehrievaniu objektu v letnom období a zároveň umožňuje niesť aj bezškárový obklad do plošnej hmotnosti 40 kg/m2. Z hľadiska akustiky tiež prináša lepšie hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti oproti kontaktným systémom. Okrem iného je to funkčne najbezpečnejšie prevedenie odizolovania soklovej časti objektu, pretože cementová doska Aquapanel nepodlieha objemovým zmenám ani pôsobeniu rozmrazovacích solí a zmrazovacích cyklov. Dilatačný úsek pri takejto prevetrávanej fasáde je 15 m.

image

Difúzne otvorená konštrukcia s prevetrávanou fasádou bez viditeľných spojov

Použitie:
Špeciálne difúzne otvorená skladba nosnej drevenej steny pre extrémne klimatické podmienky a mechanicky zaťažené fasády. Ponúka širokú paletu povrchových úprav od bežného omietkového súvrstvia až po obklad do 40 kg/m2.
Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
Akustika:
Rw= 53 dB
Parozábrana:
LDS 2 Silk
Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf Akrylátová omietka, Penetračný náter pod akrylátovú omietku Knauf, Aquapanel Klebe- und Armiermörtel, výstužná tkanina Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel grau+ páska Fugenband; Opláštenie steny:Knauf Aquapanel Outdoor, Sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall; Inštalačná rovina:Sadrokartónová doska Knauf Diamant
Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT
 

image

Prevetrávaná fasáda z dosiek AQUAPANEL Outdoor, riešenie soklovej časti fasády

Použitie:
Zabezpečenie dlhodobej funkčnosti soklovej časti objektu.Vysoká odolnosť proti odstrekujúcej vode.
Požiarna odolnosť:
Bez požiadavky
Akustika:
Bez požiadavky
Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf Mozaiková omietka, Penetračný náter pod akrylátovú omietku Knauf, Aquapanel Klebe- und Armiermörtel, výstužná tkanina Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel grau+ páska Fugenband; Opláštenie steny: Knauf Aquapanel Outdoor
Prierez nosného prvku
Hliníková alebo oceľová konštrukcia vhodná do exteriéru
 Izolácia v dutine:
XPS
 

Medziobjektové steny

Základnou požiadavkou na meziobjektovú stenu je akusticky a požiarne od seba oddeliť objekty stojace v radovej zástavbe. Táto požiadavka je splnená použitím konštrukcie meziobjektovej steny Knauf W553 / W553 plus.

image

Nosná obvodová meziobjektová stena

Použitie:
Nosná štítová stena pre radovú zástavbu RD. Spĺňa požiadavky na akustiku a požiarnu odolnosť.
Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
Akustika:
Rw= 65 dB
Parozábrana:
LDS 2 Silk
Materiály Knauf:
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall, Sadrokartónová doska Knauf Diamant
Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT
 

Kvalitné, tiché drevené stropy

Jednou zo základných úloh pre drevostavbu je vyriešenie otázok utlmenia kročajového hluku v rámci stropnej konštrukcie. Kým predchádzajúce pokusy zbytočným priťažovaním stropnej konštrukcie na strane podlahy viedli k zvyšovaniu prierezov nosnej konštrukcie a ku zväčšovaniu konštrukčnej výšky objektu, teraz je možné dosiahnuť vynikajúcich akustických kvalít porovnateľných s betónovými stropnými konštrukciami aj pri zachovaní nízkej plošnej hmotnosti, malej zastavanej výške a subtílnych rozmeroch vlastnej nosnej konštrukcie. Tajomstvom úspechu je využitie hmotnosti nie na strane podlahy, ale na strane podhľadu. Riešením je použitie suchých podláh Knauf v kombinácii so zaveseným alebo ešte lepšie samonosným podhľadom. Tajomstvo efektivity samonosného podhľadu je v tom, že jediný spojovací prvok medzi nosnou časťou stropu a podhľadu je vzduch, ktorý menej prenáša zvuk ako akékoľvek zavesenie.

image

Drevené stropy odolné voči kročajovému hluku

Použitie:
Pre akustickú pohodu, bezproblémové vedenie inštalácií a so zaistenou požiarnou odolnosťou.
Požiarna odolnosť:
REI 15 - 90
Akustika:
Hladina krokového hluku: Lw= 55 dB a menej;
Vzduchová nepriezvučnosť: Rw= 52 a viac
Materiály Knauf:
Plávajúca suchá podlaha na nosnom záklope: Knauf Brio WF/Knauf F146/Knauf Vidifloor na suchom podsype Knauf; Podhľadová konštrukcia: zavesený alebo samonosný podhľad Knauf s doskami
Knauf GKF/RED, Knauf Diamant alebo Knauf Silentboard
Izolácia v dutine:
160 mm izolácie, napr. Knauf Insulation UNIFIT
 

Vnútorné nosné schodiskoé a stužujúce steny

Pre dodatočné vystuženie objektu a ako ďalší nosný prvok napríklad pre konštrukciu schodiska sa používa konštrukcia vnútornej nosnej steny, na ktorú je okrem únosnosti kladená aj požiadavka na akustické parametre, ktorá je dosiahnutá montážou jednoduchého alebo dvojitého opláštenia na predsadenú stenu. Významným prínosom pre dosiahnutie akustickej pohody je použitie dosiek Knauf Diamant / Knauf Silentboard.

image

Nosná vnútorná stena - schodisková/stužujúca

Použitie: Vnútorná nosná stena slúžiaca ako podpora pre schodisko prípadne ako dodatočné
vnútorné stuženie objektu.
Požiarna odolnosť:
Bez požiadavky
Akustika:
Rw= 41 - 53 dB
Materiály Knauf:
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall, Sadrokartónová doska
Knauf Diamant
Prierez nosného prvku:
60/160
Izolácia v dutine:
160 mm izolácie, napr. Knauf Insulation UNIFIT
 

Vnútorné nenosné priečky

Najjednoduchšie býva vždy najlepšie a tak ako nenosné akustické a priestor deliace konštrukcie je najvhodnejšie použiť už rokmi overený systém montovaných sadrokartónových priečok na oceľových CW profiloch, ktorý okrem vynikajúcich akustických a protipožiarnych funkcií ponúka bezproblémové vedenie všetkých inštalácií a zároveň umožňuje aj zavesenie kuchynskej linky, umývadla či samonosného WC.

image

Vnútorné priečky

Použitie:
Jednoduché delenie priestoru bez zásahov do nosnej konštrukcie objektu. Jednoduchá a suchá montáž, ktorá zároveň unesie bežné zaťaženie a ponúka výborné akustické parametre.
Požiarna odolnosť:
EI 15 - 240
Akustika:
Vzduchová nepriezvučnosť: od Rw= 41 až
po Rw= 71 dB
Materiály Knauf:
Priečky na oceľových CW profiloch Knauf s jednoduchou alebo dvojitou konštrukciou a jedno alebo viacvrstvovým opláštením.
Izolácia v dutine:
Podľa hrúbky použitého profi lu (napr.Knauf Insulation TP 115 alebo TI 140 Decibel)
 

Predsadené steny

Pri riešení dvoch problémov zároveň sa občas hodí jedna konštrukcia pre vedenie inštalácií a zároveň pre zlepšenie akustických parametrov napr. nosnej drevenej steny. Pre tento účel sa hodí predsadená alebo šachtová sadrokartónová stena. V jej dutine ste schopní schovať všetky bežné rozvody (elektro, TÚV, vykurovanie, kanalizáciu) a zároveň do nej umiestniť dodatočnú hrúbku izolácie, ktorá zlepší akustický aj tepelný komfort vo vnútornom prostredí.

image

Predsadené steny

Použitie: Pre akustickú pohodu, bezproblémové vedenie inštalácií a pre zabezpečeni požiarnej odolnosti
Požiarna odolnosť:
EI 15 - 120
Akustika:
Zlepšuje vzduchovú nepriezvučnosť steny až o 16 dB - závisí od skladby predsadenej
steny a existujúcej nosnej steny.
Materiály Knauf:
Samonosná predsadená stena na CW profiloch Knauf alebo kotvená predsadená
stena na CD profiloch Knauf. Opláštenie je vyhotovené v jednej alebo v dvoch
vrstvách (prípadne viacerých).
Izolácia v dutine:
Napr. Knauf Insulation TP 115
 

Ochrana proti poveternostným vplyvom

Hlavným cieľom každej drevostavby je v čo najmenšej zastavanej hrúbke steny získať čo najlepšie tepelno-izolačné (niekedy aj tepelno-akumulačné) vlastnosti a zároveň čo najviac obmedziť možné tepelné mosty. Ako bolo povedané v úvode, hlavnou výhodou drevostavby je to, že jednotlivé funkcie konštrukcie sú rozčlenené do vrstiev a ako také sú potom k sebe spájané do finálneho stavu.
Jednou z najdôležitejších vrstiev a to najmä s ohľadom na použitý stavebný materiál (drevo), sú vrstvy chrániace drevený nosný skelet pred poveternostnými vplyvmi a zároveň tvoriaci tepelný štít v zime proti chladu a v lete proti horúčave. Tieto systémy možno rozdeliť na kontaktné a prevetrávané. V oblasti kontaktného spôsobu zateplenia vonkajšieho plášťa je dlho preverenou istotou systém ETICS Knauf Marmorit Energie / Plus a to s použitím silikónovej pastóznej omietky, ktorá umožňuje širokú paletu farieb s vysokou hydrofóbnosťou.
Základné rozhodnutie pre kontaktné zateplenie je dané jednoduchou technológiou aplikácie, všeobecne prijímaným vzhľadom, cenovou dostupnosťou a hlavne z pohľadu požiarnej bezpečnosti stavby certifi kovaný systém ETICS Knauf Marmorit Energie. Ten je aj s izolantom z EPS klasifi kovaný ako požiarne uzavretá plocha. Okrem základnej varianty ETICS potom fi rma Knauf ponúka unikátny systém difúzne otvorenej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolačnej dosky a špeciálneho systému pre povrchové úpravy na tieto dosky. Z hľadiska difúzie vodných pár konštrukcií je najdôležitejšou úlohou zachovať čo najviac otvorené práve posledné vrstvy plášťa, ktoré sú tvorené cementovou armovacou stierkou s vloženou výstužnou tkaninou a povrchovou tenkovrstvou omietkou. Pre toto použitie bolo vyvinuté špeciálne difúzne otvorené lepidlo Knauf Uniritmo, ktoré v spojení s minerálnou omietkou Kbelorit alebo silikónovou omietkou Knauf tvoria bezpečný a preverený systém pre ochranu proti poveternostným vplyvom spolu so zaistením paropriepustnosti týchto inak mnohokrát tesných vrstiev. Vďaka tomuto unikátnemu difúzne otvorenému omietkovému systému bol v spojení s vlastnosťami dosky Knauf Diamant a celulózovej izolácie Climacell vytvorený systém difúzne otvorenej steny, ktorá ponúka vysokú tepelnú kapacitu, rekordnú požiarnu odolnosť a pri minimálnej zastavanej hrúbke sa môže uchádzať o miesto v konštrukcii pre pasívny dom.
Prevetrávaná fasáda Aquapanel - na rozdiel od kontaktných systémov zateplenia ponúka prevetrávaný systém Aquapanel jednoliaty vzhľad fasády bez viditeľných spojov, ktorú laik nerozozná od kontaktného zateplenia. Tento systém ponúka unikátnu bezpečnosť z hľadiska difúzie vodných pár, pretože poslednou vrstvou plášťa budovy je tepelná izolácia s difúznou fóliou, ktorá nerobí vodným parám žiadnu prekážku, takže sa jedná v podstate o ten najlepší princíp odvodu vlhkosti z konštrukcie. Tepelnú izoláciu, ktorá je umiestnená v rošte alebo ukotvená na podkladovú dosku opláštenia a opatrená difúznou fóliou, chráni pred poveternostnými vplyvmi obklad z cementovej dosky Aquapanel bez spojov, na ktorú možno aplikovať ľubovoľne pastózne alebo minerálne omietky Knauf alebo použiť prírodný alebo keramický obklad až do plošnej hmotnosti 40 kg/m2 a to pri zachovaní výborných difúznych parametrov konštrukcie. Jednou z neprehliadnuteľných výhod tohto systému je fázový posun (φ =)14 hodín. Vďaka tomu je možné eliminovať prehrievanie objektu v letných mesiacoch.
 

Nosná konštrukcia

Výstužné opláštenie nosnej konštrukcie zabezpečuje v spolupráci s dreveným rámom celkovú tuhosť stenového dielca. Spojením stenových dielcov vzniká stena. Stužujúce opláštenie môže byť zhotovené zo sadrovláknitých dosiek Knauf Vidiwall alebo zo špeciálnych sadrokartónových dosiek Knauf Diamant, resp. Knauf Topas. Tieto dosky plnia okrem svojej statickej funkcie aj funkciu protipožiarnu, pretože v prípade požiaru sa zo sadry uvoľňuje chemicky viazaná voda, ktorá tak chráni drevené prvky pred pôsobením plameňa a teploty. Z tohto dôvodu sú dosky na báze sadry niekoľkonásobne efektívnejšie ako dosky na báze drevnej hmoty. S pomocou sadrokartónových
a sadrovláknitých dosiek Knauf je možné vytvoriť nielen konštrukcie typu D3, ale aj D2, ktoré sú požiarne podstatne bezpečnejšie.
 

Vnútorná suchá výstavba

Pre plné zaistenie funkcie drevostavby je potrebné začleniť rozvody TZB, vhodne rozčleniť priestor a pre vybrané priestory zaistiť akustickú pohodu (spálne, obývacie izby, detská izba). Pre tieto účely je najvhodnejšie použiť štandardné konštrukcie suchej výstavby s použitím oceľových tenkostenných profilov. Ucelený systém suchej výstavby ponúka inštalačné priečky, akustické priečky, predsadené steny, zavesené aj samonosné podhľady. Vďaka týmto nenosným, avšak dostatočne únosným systémom sa dá dosiahnuť špičkových akustických a úžitkových hodnôt drevostavby. Ako jediný výrobca suchej výstavby tiež ponúkame systém pre „tiché drevené stropy“ s použitím suchých podláh Vidifl oor, Brio a F 146.
 

Súvisiace stránkyDo sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.