Knauf Knauf
Späť

CAD detaily

Stiahnite si detail ktorý potrebujete. Ponuka nie len základných detailov, ale hlavne špeciálnych požiadaviek, variant a riešení.

CAD detaily na stiahnutie

W111.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - jednovrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W111.sk - A1 Napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W111.sk - B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG  PDF 
W111.sk - BFU1 Dilatačný spoj DWG  PDF 
W111.sk - BFU2 Dilatačný spoj s dilatačným profilom DWG  PDF 
W111.sk - C1 T-napojenie - na CW profil DWG  PDF 
W111.sk - D1 Roh DWG  PDF 
W111.sk - E1 Dverný otvor - UA profil DWG  PDF 
W111.sk - E2 Dverný otvor - CW profil DWG  PDF 
W111.sk - END1 Ukončenie voľne stojacej priečky DWG  PDF 
W111.sk - P1 Perspektíva - zvislé opláštenie DWG  PDF 
W111.sk - P2 Perspektíva - vodorovné opláštenie DWG  PDF 
W111.sk - SO1 Ohýbaná priečka DWG  PDF 
W111.sk - VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W111.sk - VO1 Napojenie na strop DWG  PDF 
W111.sk - VO2 Klzné napojenie na strop prekryté zaveseným podhľadom DWG  PDF 
W111.sk - VO3 Napojenie na strop - tieňová škára DWG  PDF 
W111.sk - VU1 Napojenie na podkladný betón DWG  PDF 
W111.sk - VU2 Napojenie na zrealizovanú podlahu DWG  PDF 
W111.sk - VU4 Napojenie na podlahu nad dreveným stropom DWG  PDF 

W112.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W112sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W112sk-A3 Klzné napojenie na masívnu konštrukciu DWG  PDF 
W112sk-A4 Napojenie na nalepenú dosku s minerálnou izoláciou DWG  PDF 
W112sk-A7 Napojenie na šachtovú stenu DWG  PDF 
W112sk-A8 Napojenie na nalepenú dosku s EPS DWG  PDF 
W112sk-A9 Klzné napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W112sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - skrutkovanie dosiek DWG  PDF 
W112sk-B3 Styk hrán dosiek - vrchná doska sponkovaná DWG  PDF 
W112sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG  PDF 
W112sk-BFU2 Dilatačný spoj DWG  PDF 
W112sk-BS-ELT1 Elektrokrabica v sadrovej malte DWG  PDF 
W112sk-BS-ELT3 Opláštená elektrokrabica DWG  PDF 
W112sk-BS-ELT4 Elektrokrabica s pásmi dosiek DWG  PDF 
W112sk-BS-ELT5 Elektrokrabica s minerálnou izoláciou DWG  PDF 
W112sk-C1 T - napojenie na CW profil DWG  PDF 
W112sk-C2 T-napojenie cez flexibilný rohový profil DWG  PDF 
W112sk-C3 T-napojenie cez hmoždinu do dutých stien Hartmut DWG  PDF 
W112sk-C5 T-napojenie na dosku Diamant DWG  PDF 
WW112sk-C6 T-napojenie na CW profil DWG  PDF 
W112sk-D1 Roh DWG  PDF 
W112sk-D2 Roh - CW profil - flexibilný rohový profil DWG  PDF 
W112sk-D3 Roh - flexibilný rohový profil DWG  PDF 
W112sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG  PDF 
W112sk-E2 Dverný otvor - CW profil DWG  PDF 
W112sk-END1 Ukončenie voľne stojacej priečky DWG  PDF 
W112sk-P1 Perspektíva DWG  PDF 
W112sk-P2 Perspektíva DWG  PDF 
W112sk-P3 Perspektíva DWG  PDF 
W112sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W112sk-VO1 Napojenie na betónový strop DWG  PDF 
W112sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG  PDF 
W112sk-VO3 Klzné napojenie na strop DWG  PDF 
W112sk-VO4 Napojenie na zavesený podhľad - diagonálne vystuženie DWG  PDF 
W112sk-VO5 Napojenie na strop - trapézový plech DWG  PDF 
W112sk-VO6 Napojenie na zavesený podhľad DWG  PDF 
W112sk-VO8 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG  PDF 
W112sk-VU1 Napojenie na podkladný betón DWG  PDF 
W112sk-VU2 Napojenie na podlahu - liaty poter DWG  PDF 
W112sk-VU3 Napojenie na podlahu - zapustený sokel DWG  PDF 

W112C.sk - Sadrokartónová priečka - Cleaneo Akustik

Detail Názov Stiahnuť
W112Csk-A1 Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania DWG  PDF 
W112Csk-A2 Napojenie na masívnu stenu - časť s dierovanými doskami DWG  PDF 
W112Csk-A3 Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania DWG  PDF 
W112Csk-A4 Napojenie na masívnu stenu - akustická dierovaná časť DWG  PDF 
W112Csk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG  PDF 
W112Csk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - časť bez dierovania - horizontálny rez DWG  PDF 
W112Csk-B3 Styk hrán dosiek - časť s dierovanými doskami - horizontálny rez DWG  PDF 
W112Csk-C1 T-napojenie - časť bez dierovania DWG  PDF 
W112Csk-C2 T-napojenie - časť s dierovanými doskami DWG  PDF 
W112Csk-D1 Roh - časť bez dierovania DWG  PDF 
W112Csk-D2 Roh - časť s dierovanými doskami DWG  PDF 
W112Csk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W112Csk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W112Csk-VO1 Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu DWG  PDF 
W112Csk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG  PDF 

W113.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - trojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W113sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W113sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - skrutkovanie DWG  PDF 
W113sk-B3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - vrchná vrstva sponkovaná DWG  PDF 
W113sk-C1 T-napojenie na CW profil DWG  PDF 
W113sk-D1 Vonkajší roh DWG  PDF 
W113sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG  PDF 
W113sk-E2 Dverný otvor - CW profil DWG  PDF 
W113sk-P1 Perspektíva DWG  PDF 
W113sk-P2 Perspektíva DWG  PDF 
W113sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W113sk-VO1 Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu DWG  PDF 
W113sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG  PDF 

W115.sk - Sadrokartónová priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W115sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W115sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG  PDF 
W115sk-B2 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG  PDF 
W115sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG  PDF 
W115sk-C1 T-napojenie na CW profil DWG  PDF 
W115sk-D1 Vonkajší roh DWG  PDF 
W115sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG  PDF 
W115sk-P1 Perspektíva DWG  PDF 
W115sk-P2 Perspektíva DWG  PDF 
W115sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W115sk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG  PDF 
W115sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG  PDF 
W115sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG  PDF 
W115Wsk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG  PDF 
W115Wsk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG  PDF 
W115Wsk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG  PDF 
W115Wsk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG  PDF 
W115sk-VU2 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG  PDF 

W116.sk - Inštalačná priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia

Detail Názov Stiahnuť
W116sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W116sk-B1 Styk priečnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky DWG
W116sk-B10 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W116sk-D1 Zúženie priečky DWG
W116sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W116sk-P1 Perspektíva DWG
W116sk-P10 Perspektíva DWG
W116sk-VM1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky DWG
W116sk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W116sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG
W116sk-VO10 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W116sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG

W611.sk - Suchá omietka - Lepenie sadrokartónových dosiek na stenu

Detail Názov Stiahnuť
W611sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez - pás dosky Knauf DWG
W611sk-H3 Dilatačný spoj - Alu profil DWG
W611sk-H7 Dilatačný spoj DWG
W611sk-H8 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - tenkovrstvové lepenie DWG
W611sk-H9 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix DWG
W611sk-VM1 Stred steny - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix DWG
W611sk-VO1 Napojenie na strop - tenkovrstvové lepenie DWG
W611sk-VO2 Napojenie na strop D111.sk DWG
W611sk-VO4 Napojenie na strop D112.sk DWG
W611sk-VU1 Napojenie na podlahu - pásy dosiek Knauf DWG

W623.sk - Kotvená predsadená stena s profilmi CD 60/27 - Priame upevnenie

Detail Názov Stiahnuť
W623sk-A1 Vnútorný roh DWG
W623sk-A11 Vnútorný roh - optimalizované DWG
W623sk-B1 Napojenie na predsadenú stenu DWG
W623sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W623sk-C1 Napojenie na predsadenú stenu - vnútorný roh DWG
W623sk-C11 Napojenie na masívnu stenu - optimalizované DWG
W623sk-E1 Vonkajší roh DWG
W623sk-H1 Styk hrán dosiek DWG
W623sk-V1 Ukončenie s UD profilom DWG
W623sk-V11 Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované DWG
W623sk-V12 Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované DWG
W623sk-VM1 Vodorovná hrana dosky DWG
W623sk-VM2 Styk priečnych hrán dosiek - priamy záves s gumovým tesnením DWG
W623sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W623sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W623C.sk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27

Detail Názov Stiahnuť
W623Csk-A20 Vnútorný roh DWG
W623Csk-E20 Vonkajší roh DWG
W623Csk-H20 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W623Csk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VM20 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VM21 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VO20 Napojenie na strop DWG
W623Csk-VO21 Napojenie na strop DWG
W623Csk-VU20 Napojenie na podlahu DWG

W623D.sk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27 a Hutprofil

Detail Názov Stiahnuť
W623Dsk-A1 Vnútorný roh DWG
W623Dsk-E1 Vonkajší roh DWG
W623Dsk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W623Dsk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Dsk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez - Hutprofil DWG
W623Dsk-VM2 Styk hrán dosiek DWG
W623Dsk-VO2 Napojenie na strop DWG
W623Dsk-VO3 Napojenie na strop DWG
W6623Dsk-VU2 Napojenie na podlahu DWG

W625.sk - Predsadená stena s CW profilmi - Jednovrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W625sk-A1 Vnútorný roh DWG
W625sk-A2 Vnútorný roh DWG
W625sk-A11 Vnútorný roh - optimalizované DWG
W625sk-B1 Napojenie na predsadenú stenu DWG
W625sk-B11 Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované DWG
W625sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W625sk-C1 Napojenie na predsadenú stenu - vnutorný rohový profil DWG
W625sk-C11 Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované DWG
W625sk-E1 Vonkajší roh DWG
W625sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W625sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W625sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W625sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W626.sk - Predsadená stena s CW profilmi - Dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W626sk-A1 Vnútorný roh DWG
W626sk-A2 Vnútorný roh DWG
W626sk-B1 Napojenie priečky na predsadenú stenu DWG
W626sk-B2 Napojenie priečky na predsadenú stenu DWG
W626sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W626sk-C1 Napojenie sadrokartónovej priečky na predsadenú stenu - rohový profil DWG
W626sk-E1 Vonkajší roh DWG
W626sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W626sk-SO1 Predsadena stena s polovičnou výškou pri masívnej stene DWG
W626sk-SO2 Predsadena stena s polovičnou výškou pri sadrokartónovej priečke DWG
W626sk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W626sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W626sk-VO1K Klzné napojenie na strop DWG
W626sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W628A.sk - Šachtová stena - Bez podkonštrukcie preložená cez šírku šachty - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W628Ask-A1_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Ask-D1_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Ask-D2_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Ask-P1_EI90 Vodorovné uloženie dosiek DWG
W628Ask-VM1_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Ask-VO1_EI90 Napojenie na strop DWG
W628Ask-VU1_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W628B.sk - Šachtová stena - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W628Bsk-A2_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A2_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A3_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A4_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A6_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A21_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A21_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-B2_EI30 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B2_EI60 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B3_EI90 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B4_EI90 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-D2_EI30 Vonkajší roh DWG
W628Bsk-D3_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Bsk-P2_EI30 Zvislé ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-P4_EI90 Zvislé ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-P6_EI90 Vodorovné ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-SO4 Napojenie na sadrokartónovu priečku DWG
W628Bsk-SO5 Napojenie na chránený oceľový stĺp DWG
W628Bsk-SO6 Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W628Bsk-SO7 Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W628Bsk-SO8 Vonkajší roh - napojenie na sadrokartónovú priečku DWG
W628Bsk-SO9 Dilatačný spoj DWG
W628Bsk-VM2_EI30 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM2_EI60 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM3_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM4_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM6_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VO2_EI30 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VO2_EI60 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VO3_EI90 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VU2_EI30 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU2_EI60 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU3_EI90 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU4_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W629.sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W629sk-A2_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A2_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A5_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A21_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A21_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A51_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-B2_EI30 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B2_EI60 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B5_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B6_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-D5_EI90 Vonkajší roh DWG
W629sk-D6_EI90 Vonkajší roh DWG
W629sk-P2_EI30 Perspektíva DWG
W629sk-P5_EI90 Perspektíva DWG
W629sk-P6_EI90 Perspektíva DWG
W629sk-SO2_EI30  Inštalačná šachta DWG
W629sk-SO5_EI90 Napojenie na sadrokartónovú priečku DWG
W629sk-SO7_EI90 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG
W629sk-SO8 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG
W629sk-SO9 Napojenie na chránený oceľový stĺp DWG
W629sk-SO10 Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W629sk-SO11 Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W629sk-SO12 T-napojenie - šachtová stena DWG
W629sk-SO13 Napojenie na podlahu - odsadený sokel DWG
W629sk-VM5_EI60 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W629sk-VM5_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W629sk-VO2_EI30 Napojenie na strop DWG
W629sk-VO2_EI60 Napojenie na strop DWG
W629sk-VO3 Klzné napojenie na strop DWG
W629sk-VU5_EI60 Napojenie na podlahu DWG
W629sk-VU5_EI90 Napojenie na podlahu DWG
W629sk-VU6_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W630.sk - Šachtová stena - Vodorovná oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W630sk-A1_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W630sk-A4_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W630sk-B1_EI30 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W630sk-B4_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W630sk-P1_EI30 Vodorovné opláštenie DWG
W630sk-VM1_EI30 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W630sk-VM4_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W630sk-VO1_EI30 Napojenie na strop DWG
W630sk-VU4_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W635.sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s UW profilmi - dvojvrstvové opláštenie + vložená doska

Detail Názov Stiahnuť
W635sk-A1_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W635sk-B1_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W635sk-D1_EI90 Vonkajší roh DWG
W635sk-D2_EI90 Vonkajší roh DWG
W635sk-P1_EI90 Perspektíva DWG
W635sk-VM1_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W635sk-VO1_EI90 Napojenie na strop DWG
W635sk-VU1_EI90 Napojenie na podlahu DWG

D112.sk - Sadrokartónový podhľad - Oceľová podkonštrukcia s CD profilmi - rošt vo dvoch úrovniach

Detail Názov Stiahnuť
D112-D112sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - podhľad pod podhľadom DWG
D112-D112sk-P021 Perspektíva - podhľad pod podhľadom DWG
D112-D112sk-P022 Perspektíva - podhľad pod podhľadom DWG
D112sk-011 Perspektíva - jednoúrovňová podkonštrukcia zavesená na priamych závesoch DWG
D112sk-021 Perspektíva - dvojitá podkonštrukcia zavesená na priamych závesoch - závesoch Nonius DWG
D112sk-121 Perspektíva - dvojitá podkonštrukcia zavesená na oceľových I nosníkoch DWG
D112sk-A1 Napojenie na stenu DWG
D112sk-A2 Napojenie na stenu DWG
D112sk-A3 Napojenie na stenu - tieňová škára DWG
D112sk-A4 Napojenie na stenu - tieňová škára DWG
D112sk-A5 Klzné napojenie na stenu DWG
D112sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán - podkonštrukcia pripevnená strmeňom Nonius DWG
D112sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán - podkonštrukcia pripevnená priamym závesom DWG
D112sk-B4 Styk pozdĺžnych hrán - podkonštrukcia pripevnená kotvovým rýchlozávesom DWG
D112sk-B6 Napojenie sadrokartónovej priečky na zavesený podhľad DWG
D112sk-B7 Styk pozdĺžnych hrán - podkonštrukcia pripevnená závesom Nonius DWG
D112sk-B9 Styk pozdĺžnych hrán - montážny profil pripevnený priamym závesom DWG
D112sk-B10 Styk pozdĺžnych hrán - Hutprofil DWG
D112sk-C1 Styk priečnych hrán - podkonštrukcia pripevnená závesom Nonius + strmeň DWG
D112sk-C2 Styk priečnych hrán - podkonštrukcia pripevnená priamym závesom DWG
D112sk-C3 Dilatačný spoj DWG
D112sk-C4 Styk priečnych hrán dosiek - podkonštrukcia pripevnená rýchlozávesom DWG
D112sk-C7 Styk priečnych hrán dosiek - podkonštrukcia pripevnená závesom Nonius DWG
D112sk-C10 Styk priečnych hrán dosiek - Hutprofil DWG
D112sk-D2 Napojenie na stenu DWG
D112sk-D3 Napojenie na stenu DWG
D112sk-D4 Napojenie na stenu - tieňová škára DWG
D112sk-D5 Klzné napojenie na stenu DWG
D112sk-D6 Napojenie podhľadu na stenu bez Knauf UD profilu DWG
D112sk-D7 Klzné napojenie na stenu DWG
D112sk-P011 Perspektíva - montážny profil upevnený pomocou priameho závesu DWG
D112sk-P021 Perspektíva - podkonštrukcia upevnená pomocou závesu Nonius DWG
D112sk-P022 Perspektíva - minerálna izolácia uložená na podkonštrukcii DWG
D112sk-P121 Perspektíva - podkonštrukcia zavesená na oceľový profil DWG
D112sk-SO10 Opláštenie svietidla - frézovaný roh - EI30 DWG
D112sk-SO11 Opláštenie svietidla - prespinkovaný roh - EI90 DWG
D112sk-SO12 Opláštenie svietidla - prespinkovaný roh - EI30 DWG
D112sk-SO13 Opláštenie svietidla - preskrutkovaný roh - EI90 DWG
D112sk-SO14 Stropný predel DWG
D112sk-SO15 Stropný predel s výškovým rozdielom podhľadov DWG
D112sk-SO16 Podhľad so zmenou výšky - uhol 45° DWG
D112sk-SO17 Podhľad so zmenou výšky - uhol 90° DWG

D113.sk - Sadrokartónový podhľad - Oceľová podkonštrukcia s CD profilmi - rošt v jednej úrovni

Detail Názov Stiahnuť
D113sk-021 Perspektíva DWG
D113sk-A2 Napojenie zaveseného stropu na stenu DWG
D113sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - rýchlozáves Ankerfix DWG
D113sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - priamy záves DWG
D113sk-B4 Napojenie priečky na zavesený strop DWG
D113sk-B5 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - záves Nonius DWG
D113sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - rýchlozáves Ankerfix DWG
D113sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - priamy záves DWG
D113sk-C4 Dilatačný spoj DWG
D113sk-C6 Spojenie profilov pomocou univerzálnej spojky Knauf DWG
D113sk-D2 Napojenie zaveseného podhľadu na stenu - nosné napojenie DWG
D113sk-P021 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni - záves Nonius DWG
D113sk-P022 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni - rýchlozáves Ankerfix DWG
D113sk-P023 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni - priamy záves DWG
D113sk-P025 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni - priamy záves - minerálna izolácia DWG
D113sk-P026 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni spojená univerzálnymi spojkami DWG
D113sk-P027 Perspektíva - podkonštrukcia v jednej úrovni - záves Nonius - minerálna izolácia DWG
D113sk-SO10 Opláštenie svietidla - preskrutkovaný roh - EI90 DWG
D113sk-SO11 Opláštenie svietidla - prespinkovaný roh - EI90 DWG

D116.sk - Sadrokartónový podhľad - Oceľová podkonštrukcia s UA + CD profilmi - rošt vo dvoch úrovniach

Detail Názov Stiahnuť
D116sk-021 Perspektíva DWG
D116sk-121 Perspektíva DWG
D116sk-A1 Napojenie na stenu DWG
D116sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - pripevnenie závesom Nonius DWG
D116sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - pripevnenie závesom Nonius DWG
D116sk-D1 Napojenie na stenu DWG
D116sk-P021 Perspektíva - podkonštrukcia z UA a CD profilov pripevnená závesmi Nonius DWG
D116sk-P022 Perspektíva - podkonštrukcia z UA a CD profilov - minerálna izolácia DWG
D116sk-P121 Perspektíva - podkonštrukcia z UA a CD profilov DWG

D127.sk - Sadrokartónový podhľad - Cleaneo Akustik

Detail Názov Stiahnuť
D127sk-A1 Napojenie na stenu - tieňová škára DWG
D127sk-A2 Napojenie okrajovej dosky s odsadením - vodorovná tieňová škára DWG
D127sk-A100 Napojenie na stenu - Design panel DWG
D127sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - HRK - slotline DWG
D127sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - 4SK - priebežné dierovanie DWG
D127sk-B3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - UFF - priebežné dierovanie DWG
D127sk-B100 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - Design panel DWG
D127sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - 4SK - priebežné dierovanie DWG
D127sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - 4AK - blokové dierovanie DWG
D127sk-C3 Styk čelných hrán dosiek - Cleaneo linear - zapustené skrutky Cleaneo-Cap DWG
D127sk-C100 Styk priečnych hrán dosiek - Design panel DWG
D127sk-D1 Napojenie na stenu - napojenie okrajovej dosky s odsadením DWG
D127sk-D2 Napojenie na stenu - napojenie okrajovej dosky s priznanou škárou DWG
D127sk-D3 Napojenie na stenu - napojenie okrajovej dosky s pretmelením DWG
D127sk-D4 Napojenie na stenu - napojenie okrajovej dosky bez pretmelenia DWG
D127sk-D100 Napojenie na stenu - Design pane DWG
D127sk-SO3 Podhľad so zmenou výšky DWG
D127sk-SO7 Ukončenie podhľadu bez napojenia na stenu DWG
D127sk-SO8 Styk priečnych hrán dosiek - podhľad pod podhľadom DWG
D127sk-SO12 Dilatačný spoj - styk pozdĺžnych hrán dosiek DWG
D127sk-SO13 Dilatačný spoj DWG
D127sk-SO14 Napojenie podhľadu na predsadenú stenu DWG
D127sk-SO15 Napojenie podhľadu na sadrokartónovú priečku DWG
D127sk-SO16 Svietidlo zabudované v podhľade DWG

D131.sk - Samonosné podhľady

Detail Názov Stiahnuť
D131-D112sk-C1 Dodatočný zavesený podhľad upevnený do samonosného podhľadu DWG
D131-D127sk-C1 Podhľad D127.sk s doskami Cleaneo Akustik upevnený do samonosného podhľadu DWG
D131-D127sk-P2 Perspektíva samonosného podhľadu s dodatočným podhľadom Cleaneo Akustik DWG
D131sk-0 Perspektíva samonosného podhľadu - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-A1 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-B100 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - zdvojené profily UA - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - jednoduchý profil CW - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - zdvojené profily CW - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-D1 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-D100 Nosné napojenie na masívnu stenu - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-D101 Nosné napojenie na sadrokartónovú stenu s dutinovou hmoždinou Hartmut - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-D102 Nosné napojenie na sadrokartónovú stenu s univerzálnou skrutkou Knauf FN - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-P1 Perspektíva samonosného podhľadu s jednoduchou podkonštrukciou - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-P2 Perspektíva samonosného podhľadu so zdvojenou podkonštrukciou - bez požiarnej odolnosti DWG
D131sk-SO-A1 Konštrukčné (nenosné) napojenie s tieňovou škárou - EI 30 DWG
D131sk-SO-A2 Ukončenie voľného konca samonosného podhľadu (nenosné napojenie) - EI 30 DWG
D131sk-SO-A4 Konštrukčné (nenosné) napojenie s tieňovou škárou - EI 60 DWG
D131sk-SO-B5 Osadenie svietidla v samonosnom podhľade - pozdĺžny rez - EI 30 DWG
D131sk-SO-B11 Osadenie svietidla v samonosnom podhľade - pozdĺžny rez - EI 30 DWG
D131sk-SO-C3 Dilatačný spoj - EI 30 DWG
D131sk-SO-C5 Osadenie svietidla v samonosnom podhľade - priečny rez - EI 30 DWG
D131sk-SO-C6 Dilatačný spoj - EI 30 DWG
D131sk-SO-C11 Osadenie svietidla v samonosnom podhľade - priečny rez - EI 30 DWG
D131sk-SO-D1 Nosné napojenie s tieňovou škárou - EI 30 DWG
D131sk-SO-D3 Nosné napojenie s tieňovou škárou - EI 30 DWG
D131sk-SO-D4 Nosné napojenie s tieňovou škárou - EI 60 DWG
D131sk-vu-01 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 30 DWG
D131sk-vu-0100 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 30 DWG
D131sk-vu-A1 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 30 DWG
D131sk-vu-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - EI 30 DWG
D131sk-vu-C1 Styk priečnych hrán dosiek - EI 30 DWG
D131sk-vu-C100 Styk priečnych hrán dosiek - EI 30 DWG
D131sk-vu-D1 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 30 DWG
D131sk-vu-D100 Nosné napojenie na masívnu stenu - EI 30 DWG
D131sk-vu-D101 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - univerzálna skrutka Knauf FN - EI 30 DWG
D131sk-vu-D102 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - dutinová hmoždina Hartmut - EI 30 DWG
D131sk-vu-P1 Perspektíva - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-01 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-03 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-011 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-A1 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-A3 Nenosné napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-A11 Nenosné napojenie na masívnu stenu - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-B3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-B100 Styk pozdĺžnych hrán - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-C3 Styk priečnych hrán dosiek - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-C200 Styk priečnych hrán dosiek - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-D1 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-D3 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-D11 Nosné napojenie na masívnu stenu - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-D100 Nosné napojenie na masívnu stenu - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-D101 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - dutinová hmoždina Hartmut - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-D102 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - univerzálna skrutka Knauf FN - EI 30 DWG
D131sk-vuvo-D200 Nosné napojenie na masívnu stenu - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-D201 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - dutinová hmoždina Hartmut - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-D203 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - univerzálna skrutka Knauf FN - EI 60 DWG
D131sk-vuvo-P1 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 30 zdola a zhora DWG
D131sk-vuvo-P3 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 60 zdola a zhora DWG

D152.sk - Obklad dreveného stropu na oceľovej podkonštrukcii na systémových závesoch

Detail Názov Stiahnuť
D152sk-011 Perspektíva - montážny profil, upevňovací klip DWG
D152sk-012 Perspektíva - montážny profil, priamy záves DWG
D152sk-013 Perspektíva - montážny profil, priamy záves, izolácia vložená medzi trámy DWG
D152sk-014 Perspektíva - montážny profil, upevňovací klip, izolácia vložená medzi trámy DWG
D152sk-021 Perspektíva - montážny profil, nosný profil, priamy záves DWG
D152sk-022 Perspektíva - montážny profil, nosný profil, priamy záves, izolácia vložená medzi trámy DWG
D152sk-A1 Napojenie na stenu - montážny profil s upevňovacím klipom DWG
D152sk-A2 Napojenie na stenu - montážny profil s priamym závesom DWG
D152sk-A3 Napojenie na stenu - montážny profil, nosný profil DWG
D152sk-A4 Napojenie na stenu - montážny profil s priamym závesom DWG
D152sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, priamy záves DWG
D152sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, upevňovací klip DWG
D152sk-B5 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, nosný profil, záves Nonius DWG
D152sk-B6 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, nosný profil, priamy záves DWG
D152sk-B8 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, záves Nonius DWG
D152sk-B9 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, nosný profil, záves Nonius DWG
D152sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, priamy záves DWG
D152sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, upevňovací klip DWG
D152sk-C4 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, nosný profil, priamy záves DWG
D152sk-C6 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, nosný profil, záves Nonius DWG
D152sk-C8 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, priamy záves s gumovým tesnením DWG
D152sk-D1 Napojenie na stenu - montážny profil DWG
D152sk-D3 Napojenie na stenu - tieňová škára DWG
D152sk-D4 Napojenie na masívnu stenu - nosný profil, montážny profil DWG
D152sk-P011 Perspektíva - montážny profil, priamy záves DWG
D152sk-P012 Perspektíva - montážny profil, upevňovací klip DWG
D152sk-P021 Perspektíva - nosný profil, montážny profil, záves Nonius DWG
D152sk-P022 Perspektíva - nosný profil, montážny profil, strmeň Nonius DWG
D152sk-P023 Perspektíva - nosný profil, montážny profil, priamy záves DWG
D152sk-S1 Nosný strop s priznanými drevenými trámami DWG
D152sk-V1 Napojenie sadrokartónovej priečky na nosnú konštrukciu stropu DWG
D152sk-V3 Napojenie sadrokartónovej priečky na podhľad DWG

D612.sk - Drevené strechy a podkrovie

Detail Názov Stiahnuť
D612sk-011 Perspektíva - oceľová podkonštrukcia DWG
D612sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, upevňovací klip DWG
D612sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, priamy záves DWG
D612sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, upevňovací klip DWG
D612sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - montážny profil, priamy záves DWG
D612sk-D1 Napojenie na stenu DWG
D612sk-D2 Napojenie na stenu DWG
D612sk-D4 Nenosné napojenie na stenu - prevedenie s ochranným profilom hrany dosky DWG
D612sk-FD1 Zvislá časť podkrovia - spodná časť DWG
D612sk-FD2 Zvislá časť podkrovia - spodná časť DWG
D612sk-KS1 Spoj pri vodorovnej a zvislej časti podkrovia - montážny profil, nastavovací klip DWG
D612sk-KS2 Spoj pri vodorovnej a zvislej časti podkrovia - priamy záves DWG
D612sk-P011 Perspektíva - montážny profil, upevňovací klip DWG
D612sk-P012 Perspektíva - montážny profil, priamy záves DWG
D612sk-P013 Perspektíva - montážny profil, priamy záves s gumovým tesnením DWG
D612sk-P015 Perspektíva - montážny profil, nastavovací klip DWG
D612sk-SD5 Napojenie šikminy a zvislej časti podkrovia - montážny profil, priamy záves DWG
D612sk-SO10 Vodorovná časť podkrovia - styk pozdĺžnych hrán dosiek - montážny profil, nastaviteľný klip DWG
D612sk-SO11 Vodorovná časť podkrovia - styk čelnýh hrán dosiek - montážny profil , nastaviteľný klip DWG
D612sk-SO12 Napojenie šikminy a zvislej časti podkrovia - montážny profil, nastaviteľný klip DWG
D612sk-SO13 Napojenie šikminy a zvislej časti podkrovia - montážny profil, nastaviteľný klip DWG
D612sk-SO14 Priznaná krokva - trám DWG
D612sk-SO17 Napojenie sadrokartónovej priečky na strechu DWG
D612sk-SO18 Napojenie sadrokartónovej priečky na vodorovnú časť podkrovia DWG
D612sk-SO19 Napojenie sadrokartónovej priečky na nosný drevený hranol DWG
D612sk-SO20 Šikmá strecha - pozdĺžny rez DWG
D612sk-SO21 Šikmá strecha - priečny rez DWG

K217.sk - Strechy z trapézového plechu chránené podhľadmi Knauf

Detail Názov Stiahnuť
K217sk-01 Perspektíva - priame opláštenie DWG
K217sk-02 Perspektíva - podhľad - jednoduchý rošt DWG
K217sk-04 Perspektíva - podhľad - rošt vo dvoch úrovniach DWG
K217sk-A1 Napojenie podhľadu na masívnu stenu DWG
K217sk-A2 Napojenie podhľadu na masívnu stenu DWG
K217sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - priame opláštenie DWG
K217sk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - podhľad DWG
K217sk-C1 Styk priečnych hrán dosiek - priame opláštenie DWG
K217sk-C2 Styk priečnych hrán dosiek - podhľad DWG
K217sk-D1 Napojenie na stenu - priame opláštenie DWG
K217sk-D2  Napojenie na stenu - podhľad DWG
K217sk-P1 Perspektíva - priame opláštenie DWG
K217sk-P2 Perspektíva - podhľad DWG
K217sk-SO1 Napojenie na opláštený oceľový nosník DWG
K217sk-SO2 Napojenie na strop DWG
K217sk-SO3 Klzné napojenie na strop DWG

K219.sk - Samonosné podhľady s doskami Fireboard

Detail Názov Stiahnuť
K219sk-vu-04 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 90 DWG
K219sk-vu-A3 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-A4 Konštrukčné (nenosné) napojenie s tieňovou škárou - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-A5 Prechod medzi dvoma typmi podhľadu - nenosné napojenie - EI 90 DWG
K219sk-vu-B3 Styk priečnych hrán dosiek - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-C3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-C4 Dilatačný spoj - EI 90 DWG
K219sk-vu-C100 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - UA profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-D3 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-D4 Nosné napojenie s tieňovou škárou - EI 90 DWG
K219sk-vu-D100 Nosné napojenie na masívnu stenu - UA profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-D101 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - UA profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-D102 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - UA profily - EI 90 DWG
K219sk-vu-P4 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 90 DWG
K219sk-vu-SO1 Upevnenie svietidla do podhľadu - priečny rez - EI 90 DWG
K219sk-vu-SO2 Upevnenie svietidla do podhľadu - pozdĺžny rez - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-03 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-A3 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-A4 Konštrukčné (nenosné) napojenie s tieňovou škárou - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-A5 Prechod medzi dvoma typmi podhľadu - nenosné napojenie - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-A6 Konštrukčné (nenosné) napojenie na sadrokartónovú priečku - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-B3 Styk priečnych hrán dosiek - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-C3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-C4 Dilatačný spoj - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-D3 Nosné napojenie na sadrokartónovú priečku - CW profily - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-D4 Nosné napojenie s tieňovou škárou - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-P3 Perspektíva samonosného podhľadu - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-SO1 Upevnenie svietidla do podhľadu - priečny rez - EI 90 DWG
K219sk-vuvo-SO2 Upevnenie svietidla do podhľadu - pozdĺžny rez - EI 90 DWG


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.