Knauf Knauf
Späť

Neustále zdokonaľovanieVytvárať nové hodnoty a uchovávať tie existujúce, utvárať budúcnosť

Kvalita a spoločná zodpovednosť

Myslieť a jednať zodpovedne

Kvalita

Dôležitou súčasťou našej celkovej firemnej poliiky je poskytovať optimálnu kvalitu pre určitý spôsob používania a aktívne sa podielať na zaistení kvality a jej ďalšom rozvoji.
Ako silná značka, ktorá je orientovaná na inovácie sa Knauf zameriava predovšetkým na potreby trhu a potreby svojich partnerov.
Pre Knauf znamená kvalita nielen plnenie normiem právny a legislatývnych predpisov, ale výrobky z produkcie Knauf podliehajú nepretržitému kontrolnému procesu zaisťovania kvality a optimalizácie
Spoločnosť Knauf chce predvídať budúci vývoj trhu, pozitívne ho ovplyvňovať a vyvýjať s predstyhom potrebné systémové riešenia. 

Zodpovednoať a udržateľnosť

Budúcim generáciám musíme zanechať silnú ekologickú, sociálnu a ekonomickú štruktúru. To je naša najväčšia motivácia, pretože jednať udržateľným spôsobom dnes, znamená hospodáriť so zameraním na budúcnosť.

Viac IMS


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.