Knauf Knauf
Späť

Neustále zdokonaľovanieVytvárať nové hodnoty a uchovávať tie existujúce, utvárať budúcnosť

Kvalita a spoločná zodpovednosť

Myslieť a jednať zodpovedne

Kvalita

Dôležitou súčasťou našej celkovej firemnej poliiky je poskytovať optimálnu kvalitu pre určitý spôsob používania a aktívne sa podielať na zaistení kvality a jej ďalšom rozvoji.
Ako silná značka, ktorá je orientovaná na inovácie sa Knauf zameriava predovšetkým na potreby trhu a potreby svojich partnerov.
Pre Knauf znamená kvalita nielen plnenie normiem právny a legislatývnych predpisov, ale výrobky z produkcie Knauf podliehajú nepretržitému kontrolnému procesu zaisťovania kvality a optimalizácie
Spoločnosť Knauf chce predvídať budúci vývoj trhu, pozitívne ho ovplyvňovať a vyvýjať s predstyhom potrebné systémové riešenia. 

Zodpovednoať a udržateľnosť

Budúcim generáciám musíme zanechať silnú ekologickú, sociálnu a ekonomickú štruktúru. To je naša najväčšia motivácia, pretože jednať udržateľným spôsobom dnes, znamená hospodáriť so zameraním na budúcnosť.

Viac IMS