Knauf Knauf
Späť

...a vlhkosť nie je problém...

Vlhké priestory

Od správnej skladby konštrukcie závisí v mnohých prípadoch funkčnosť celej stavby. To nepochybne platí i pre priestory so zvýšenou vlhkosťou, pre mokré prevádzky ale i pre konštrukcii v exteriéri.

Systémy do vlhkého prostredia a konštrukcie do exteriéru.


Vlhkosť predstavuje hlavnú príčinu škôd na objektoch. Voda preniká do stavby ako stojatá, tečúca, kapilárna či skondenzovaná. Práve odolnosť proti vlhkosti a vode má rozhodujúci vplyv na kvalitu a životnosť konštrukcií stavby.
Vo vlhkých priestoroch sa kladie dôraz na vlastnosti materiálov, ktoré musia byť nielen odolné proti vlhkosti, plesniam a korózii, no musia byť aj tvarovo stále. Spoločnosť Knauf má v ponuke systémové riešenia pre všetky kategórie priestorov, ktoré sú namáhané vlhkosťou. Na mieru je možné si vybrať ideálny a hospodárny systém do každého prostredia.

image

Vlhké prostredie - Bytové kúpeľne a kuchyne

Je nutné si uvedomiť, že zaťaženie vlhkosťou môže presahovať únosnú mieru pre bežné stavebné konštrukcie. V týchto priestoroch dochádza k vysokému vlhkostnému zaťaženiu, vzhľadom na to, že sú priestory denne využívané a zaťažované, preto je nutné tu použiť minimálne všeobecne známu impregnovanú stavebnú dosku Knauf GKBI – tzv. „ zelenú“ dosku je možné vďaka jej špeciálne impregnovanému jadru a oplášteniu špeciálnym kartónom použiť do priestorov so zvýšenou vlhkosťou napr. bytových kúpeľní, kuchýň, či špájz.


Skladba stien:
1. Sadrokartónová konštrukcia so zníženou nasiakavosťou (doska Knauf Green)
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutá Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund)

 

image

Vlhké a mokré priestory - Knauf Drystar

Systém DRYSTAR je založený na dokonale zladených komponentoch Drystar – board, Drystar Filler, skrutky Drystar a špeciálne montážne profily. Svojou rôznorodosťou je Knauf Drystar optimálnym riešením pre wellness, kryté bazény s kontrolovaným odvetraním, priestory v okolí sáun – šatne a relaxačné miestnosti, spoločnú kúpeľne i WC. Doska Knauf Drystar presvedčí  svojou inovatívnou kombináciou High – Tech tkaniny a vode odpudivého sadrového jadra. Doska je nehorľavá ( A2-s1, d0) a zodpovedá typu GM-FH1IR podľa EN 15283-1, čo znamená, že ide o impregnovanú dosku so zníženou nasiakavosťou  < 3%, so zvýšenou tuhosťou jadra aj tvrdosťou povrchu.  Má výborné akustické vlastnosti, ktoré sú odvodené od jej vyššej plošnej hmotnosti (10,8 kg/ m2) pri hrúbke 12,5 mm. Spoločnosť Knauf ponúka pre daný systém profily a doplnky hneď v dvoch prevedeniach, a to profily s korozívnou ochranou C3 (vysoká) a korozívnou ochranou C5M (veľmi vysoká), zatriedenie profilov podľa normy STN EN ISO 12 944 - 2. 

Celý systém je vysoko odolný voči plesniam. S týmto faktom je spojené aj dokonalé uzavretie systému pomocou práškového tmelu Knauf Drystar - Filler, ktorý poskytuje taktiež overenú odolnosť voči plesniam. Tmel poskytuje výhody práškového a po zamiešaní s vodou aj pastózneho tmelu. Jedným tmelom sa realizuje nielen vyplnenie spojov, no je možné s ním vykonať tmelenie v kvalite Q1 – Q4. Doska Drystar je ideálnym podkladom pre obklad. V závislosti od požiadaviek je nutné použiť celoplošný tesniaci náter s príslušnými páskami pre rohy a kúty. Ak je ako finálna úprava povrchu plánovaná realizácia náteru je potrebné dosky Drystar celoplošne pretmeliť pomocou tmelu Drystar – Filler.


Skladba stien:
1. Sadrokartónová konštrukcia so zníženou nasiakavosťou (doska Knauf Drystar)
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutá Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund)

image

Mokré priestory, extrémne namáhané priestory - Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor

Doska s najvyššou odolnosťou proti vlhkosti a plesniam je cementová doska AQUAPANEL Indoor, ktorá je 100%- odolná voči vode a vlhkosti. Má dobrú priepustnosť vodných pár (faktor difúzneho odporu µ = 50). Cementové dosky sú odolné voči plesniam, tvarovo stále, nemenia svoju štruktúru ani pevnosť. Doska je vhodná do najviac exponovaných priestorov ako napr. bazény, sauny, spoločné sprchy, práčovne, laboratóriá, veľkokapacitné kuchyne.

Skladba steny:
1. Cementová doska so zníženou nasiakavosťou AQUAPANEL Indoor
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutá Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund)

 

image

Exteriér - AQUAPANEL Cement Board Outdoor

Je samozrejmé, že v exteriéry nie sú konštrukcie namáhané len vlhkosťou, ale aj ostatnými poveternostnými vplyvmi ako vietor, mráz a pod.
Vlhkosť, zmrazovacie cykly, či vietor, to všetko je nutné zohľadniť pri návrhu. Knauf AQUAPANEL Outdoor je vhodný predovšetkým na soklové murivo, ktoré je poveternostnými vplyvmi najviac namáhané a tým pádom môže nesprávnym návrhom dôjsť k jeho úplnému znehodnoteniu. Je vhodný taktiež pre rekonštrukcie no i realizáciu nových fasádnych systémov.

Skladba fasády:
1.Koštrukcia AQUAPANEL Outdoor
2. Celoplošné lepidlo Aquapanel s výstužnou tkaninou
3. Penetrácia pod omietku
4. Silikónová šľachtená omietka

Skladba solka
1. Konštrukcia AQUAPANEL® Outdoor
2. Celoplošná stierka AQUAPANEL s výstužnou tkaninou
3. lepenie obkladových pásov (Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie (Knauf Fugenbunt)

Triedenie priestoru podľa miery vlhkostného zaťaženia a odporúčané systémy/produkty

  Miera vlhkosti Sadrokartónová doska KNAUF (WHITE – “A”) Zelená sadrokartónová doska
KNAUF (GREEN –„H2“,
RED-GREEN – „DFH2“,
Diamant –„DFH2IR“)
Knauf Drystar AQUAPANEL Cement Board
(Indoor, Outdoor)
DOMÁCNOSŤ - Obytné miestnosti a im podobné priestory do 65 % ÁNO ÁNO Možné použiť Možné použiť
(Indoor)
DOMÁCNOSŤ - vlhké miestnosti, kúpeľne, kuchyne, WC, špajza a pod. 75 - 100 % max. 2h   ÁNO ÁNO ÁNO
(Indoor)
Dlhodobo vlhké miestnosti - verejné sprchy, wellness, bazén ( s kontrolovaným odvetrávaním) nad 75 %     ÁNO ÁNO
(Indoor)
Mokré priestory - veľkokapacitné kuchyne, bazény (bez kontrolovaného odvetrania), práčovne, laboratóriá 100 %       ÁNO
(Indoor)
Exteriér - fasády, sokle, podhľady s trvalým obstrekom vody 100 % a zmrazovacie cykly       ÁNO
(Outdoor)
Špeciálne nároky stavieb
(priemyselné stavby, chovné stanice, pivovary, liehovary, mliekarne, čističky odpadových vôd, rezervoáry a pod.
vlhkosťou, mrazom, chemické zaťaženie        

Súvisiace stránkyDo sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.