Knauf Knauf
Späť

Ochrana pred požiarom

Požiarna ochrana stavebných konštrukcií

Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných konštrukcií je ich požiarna odolnosť t.j. doba, po ktorú sú stavebné konštrukcie schopné odolávať účinkom požiaru. Spoločnosť Knauf ponúka kvalitné a účinné produkty a systémy, ktoré zabezpečia celistvosť a nosnosť postihnutých konštrukcií, pred pôsobením požiaru resp. pred jeho rozšírením, po dobu evakuácie budovy.

Požiarna ochrana v suchej výstavbe

image

Knauf ponúka pre akékoľvek použitie v suchej výstavbe vhodné systémové riešenia, ktoré sa vyznačujú nielen vynikajúcimi vlastnosťami z hľadiska požiarnej ochrany, ale taktiež z hľadiska stability a akustiky.
Náš sortiment zahŕňa riešenia pre podhľady, priečky, predsadené a šachtové steny, taktiež ochranu drevených, oceľových a železobetónových tvarovo zložitých prvkov, obklady vzduchotechnických a káblových vedení.

Sadrokartónová protipožiarna doska Knauf RED Piano

image

Najrozšírenejší materiál pre pasívnu požiarnu ochranu, použiteľná pre priečky, podhľady, predsadené i šachtové steny, na obklady stĺpov a nosníkov.
Doska so špeciálnym sadrovým jadrom s prímesou sklenných vlákien obalená v špeciálnom kartóne je výbornou voľbou pre odolnosti 60 a v niektoých prípadoch až do 90 min. ( závislé od typu konštrukcie a systému).
Z hľadiska požiarnej odolnosti do tejto kategórie spadá aj doska Knauf TOPAS, Knauf DIAMANT, Knauf Massivbauplatte.

Sadrovláknitá doska Knauf VIDIWALL

image

Sadrovláknitá doska vhodná predovšetkým do konštrukčných systémov drevostavieb.

Cementové dosky Knauf AQUAPANEL

image

Cementové dosky bez drevnej hmoty do vlhkých priestorov pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Ponúkajú požiarnu odolnosť pohľadov a priečok do 45 min., resp. do 60 min. ( zavislé od typu konštrukcie). Skladby na vyššie požiarne odolnosti je potrebné konzultovať priamo s pracovníkmi spoločnosti Knauf.

Sadrovláknité dosky Knauf FIREBOARD

image

Špeciálne sadrovláknité dosky, ktorých povrch je obalený v špeciálnom flísovom rúne vynikajú výbornými protipožiarnymi vlastnosťami. Doska Knauf Fireboard sa väčšinou používa na konštrukcie podhľadov, predsadených a šachtových stien, na obklady stĺpov, vzduchotechnických a káblových kanálov. V závislosti od typu systému a konštrukcie dosahuje požiarnu odolnosť 90 -180 min.
 

Sadrová omietka Knauf Vermiplaster

image

Knauf Vermiplaster Indoor je sadrová omietka zo zvýšeným podielom plniva pre pasívnu protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií.

Použitie podľa ETAG 018 - 3 pre:

 • Oceľové stĺpy a nosníky
 • Betónové stĺpy a nosníky
 • Betónové stropy a steny
 • Trapézový plech s betónom

Vhodná pre

 • výrobné a skladové oceľové príp. železobetónové haly
 • administratívne výškové budovy ( ochrana nosnej konšturkcie skeletu alebo stropov)
 • rekonštrukcie (ochrana dodatočného vystuženia)
 • obchodné centrá bez podhľadov ( ochrana nosných prvkov

Výhody a prednosti

 • široký rozsah hodnôt požiarnej ochrany od 30-180 minút
 • ochrana tvarovo zložitých konštrukcií
 • nízska hmotnosť
 • veľká výdatnosť
 • jednoduché nanáašanie - pomocou stroja
 • vysoká priľnavosť
 • použitie bez penetrácie podkladu

Mohlo by vás zaujímať...

 • image

  Aplikácia protipožiarnej omietky Knauf Vermiplaster Indoor

  Viac..

Protipožiarne omietky

Oblasť použitia


Knauf Vermiplaster Indoor je sadrová omietka zo zvýšeným podielom plniva pre pasívnu protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií.

Použitie podľa ETAG 018 - 3 pre:

 • Oceľové stĺpy a nosníky
 • Betónové stĺpy a nosníky
 • Betónové stropy a steny
 • Trapézový plech s betónom

Vhodná pre

 • výrobné a skladové oceľové príp. železobetónové haly
 • administratívne výškové budovy ( ochrana nosnej konšturkcie skeletu alebo stropov)
 • rekonštrukcie (ochrana dodatočného vystuženia)
 • obchodné centrá bez podhľadov ( ochrana nosných prvkov

Výhody a prednosti

 • široký rozsah hodnôt požiarnej ochrany od 30-180 minút
 • ochrana tvarovo zložitých konštrukcií
 • nízska hmotnosť
 • veľká výdatnosť
 • jednoduché nanáašanie - pomocou stroja
 • vysoká priľnavosť
 • použitie bez penetrácie podkladu

Vermiplaster - požiarna omietka na tvarovo zložité konštrukcie.

Na stiahnutie

Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami Knauf

Súvisiace stránky