Knauf Knauf
Späť

Knauf Safeboard

Ochrana proti RTG žiareniu

Ambulancie s röntgenovým (RTG) zariadením si vyžadujú stavebné odtienenie (zachytenie) žiarenia k susediacim priestorom. Systémy na ochranu proti RTG žiareniu Knauf nachádzajú uplatnenie v oblasti RTG diagnostiky a RTG terapie nižšieho výkonu. Ochrana proti žiareniu je zabezpečená formou tieniacich, uzatvorených stavebných dielov so špecifickými ekvivalentmi olova použitých materiálov. Sadrokartónové dosky opatrené olovenou vrstvou, ktoré sa doteraz používali, sú náročné na spracovanie v dôsledku ich vysokej hmotnosti a pri realizácii si vyžadujú najvyššiu opatrnosť, aby konštrukcie boli namontované úplne bez škár. Avšak aj tieto dosky naďalej nájdete v ponuke firmy Knauf.

Knauf Safeboard

Ochrana pred RTG žiarením

Ochrana pred RTG žiarením v systéme
Systém s doskami Knauf Safeboard nájde uplatnenie v oblasti RTG diagnostiky a RTG terapie. Oproti doterajším technológiám na ochranu proti RTG žiareniu s použitím dosiek s vrstvou olova je práca s doskami Knauf Safeboard oveľa jednoduchšia keďže majú nižšiu hmotnosť a montáž celého systému sa takmer v ničom neodlišuje od montáže klasických sadrokartónových systémov. Dalo by sa povedať, že systém Knauf Safeboard začína nahrádzať sadrokartónové dosky s olovenou vrstvou, ktoré si vyžadujú najvyššiu opatrnosť pri realizácii Ambulancie s röntgenovým (RTG) zariadením si vyžadujú stavebné odtienenie (zachytenie) žiarenia k susediacim priestorom. Pravidlá pre realizáciu stavebnej ochrany proti RTG žiareniu (užitočné žiarenie a rušivé žiarenie) sú stanovené v norme DIN 6812.


Knauf Safeboard
Pre minimalizovanie zvýšených nákladov potrebných na výrobu systémov na ochranu pred RTG žiarením v porovnaní s bežnými systémami suchej výstavby bola vyvinutá doska Knauf Safeboard. Táto doska na ochranu proti žiareniu musí byť v systéme pretmelená pomocou tmelu Safeboard-Spachtel, ktorý sa spracováva ako bežné sadrové tmely pre sadrokartónové dosky a okrem toho systém ponúka všetky stavebno-technické vlastnosti (zvuková izolácia, požiarna ochrana) ako iné sadrokartónové systémy.
Tým je možné splniť aj protipožiarne požiadavky v podhľadoch s ochranou proti žiareniu. Dosky Knauf Safeboard sú sadrokartónové dosky typu DF podľa STN EN 520 príp. GKF podľa DIN 18180 s dodatočnou vlastnosťou ochrany proti RTG žiareniu.

Tmel Safeboard-Spachtel
Tmel Knauf Safeboard-Spachtel je tmel, špeciálne určený na ručné tmelenie škár dosiek Knauf
Safeboard pre dosiahnutie absolútnej ochrany proti žiareniu.Tmel Safeboard-Spachtel je kvôli značeniu sfarbený taktiež dožlta.Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.