Knauf Knauf
Späť

Bezpečie a estetika

Výťahové šachty

Opláštenie výťahovej šachty musí byť nielen funkčné, ale aj jednoducho realizovateľné. Spoločnosť Knauf má v ponuke opláštenie výťahových šácht pomocou sadrokartónových dosiek Diamant.

Najlepším riešením je Knauf Diamant

Certifikovaný systém Knauf Diamant
Firma KNAUF Bratislava s.r.o. vám predstavuje nový certifikovaný systém pre opláštenie výťahových šácht pod označením systému W 63. Systém opláštenia výťahových šácht pozostáva zo sadrokartónových dosiek KNAUF Diamant hrúbky 12,5 mm a štandardných priečkových profilov KNAUF CW 50 a UW 50. Je vhodný pre novostavby i rekonštrukcie existujúcich výťahových šácht s požiarnou odolnosťou alebo bez požiarnej odolnosti. Systém je certifikovaný podľa ČSN EN 81 – 1(2)+A3:2010. Jedná sa o jednoduchý systém, ktorý sa vyznačuje hlavne ľahkou a rýchlou montážou a opracovaním dosiek Diamant, keďže sa jedná o sadrokartónové dosky. Doska sa vyznačuje minimálnymi objemovými zmenami oproti iným doskovým materiálom, čiže nehrozia žiadne praskliny.
Sadrokartónová doska KNAUF Diamant:

Špeciálna sadrokartónová doska s výnimočnými vlastnosťami

Klasifikácia podľa STN EN 520 – DFH2IR

D – doska s definovanou objemovou hmotnosťou
F – doska so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách (protipožiarna doska)
H2 – doska so zníženou absorpciou vody (impregnovaná doska)
I – doska so zvýšenou tvrdosťou povrchu
R – doska so zvýšenou pevnosťou

 

Únosnosť , stabilita, odolnosť

image

Z hľadiska funkčnosti je pre opláštenie výťahovej šachty dôležitá hlavne únosnosť, stabilita a mechanická odolnosť. Jedná sa zväčša o priehyb opláštenia, ktorý musí vyhovovať normovým hodnotám v súlade s STN EN 81-1/A3. Materiál pre opláštenie výťahovej šachty musí spĺňať skúšku mechanickej pevnosti. Výťahové šachty sú vystavené mechanickému zaťaženiu predovšetkým pri pohybe osôb, počas sťahovania predmetov. Taktiež jednou z dôležitých požiadaviek na opláštenie výťahových šácht je požiarna odolnosť, ochrana pred hlukom, požiadavky na ochranu zdravia osôb.
O tom, že opláštenie šácht pomocou systému W 63 plní aj svoju estetickú funkciu nie je pochýb. Na opláštenie doskami Knauf je možné aplikovať rôzne povrchové úpravy napr. nátery, tapety, keramické obklady, tenkovrstvé omietky.
Oproti iným systémom realizácie výťahových šácht ( sklo, plech atď.) má opláštenie pomocou systému W63 výhody typické pre suchú výstavbu - rýchlosť, absencia mokrých procesov a menšie zaťaženie nosnej konštrukcie.
 

Súvisiace stránky