Knauf Knauf
Späť

Symboly na našich výrobkoch napomáhajú rýchlej orientácii

Piktogramy

Každý výrobok má svoje vlastnosti. Aby Ste nemuseli siahodlho čítať a študovať popisy označujeme naše výrobky symbolmi - piktogramami. Tie pomáhajú k rýchlej orientácii a rýchlemu zisteniu najdôležitejších vlastností výrobku.

Knauf piktogramy

OBLASŤ POUŽITIA
piktogram význam
oblasť použitia /v interéri
oblasť použitia/ steny v interiéri a exteriéri
oblasť použitia/ podlahy v interiéri a exteriéri
oblast použitia/ podlahy v interiéri
oblasť použitia/ osadzovanie strešných prvkov
 hrúbka vrstvy
hrúbka vrstvy
pevnosť/ pevnostné zatriedenie, deklarované podľa STN
 oblasť použitia/ osadenie sadrokartónových dosiek
oblasť použitia/ lepenie EPS izolantu
oblasť použitia/ lepenie EPS  a MW izolantu
Odporúčané použitie
piktogram význam
odporúčané použitie/ vhodné pre vytvorenie omietok na historických objektoch
odporučané použitie/ vlastnosti/ vhodné pre vytvorenie sanačných omietok na vlhkosťou poškodené murivo
odporúčané použitie/ vymúrovky pohĺadového muriva
odporúčané použitie/ osádzanie kanálových vpustí
odporúčané použitie/ osádzanie provkov plotu
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/ SPRACOVANIE
piktogram význam
Používate ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ štít na tvár
Pochôdzny po uvedenom čase
Spracujte do uvedenej doby od dátumu výroby uvedeného na obale, skadujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chránte pred vzdušnou vlhkosťou
ručné rozmiešanie
množstvo zásmesovej vody na balenie
doba spracovateľnosti
orientačná spotreba
orientačná spotreba
teploté rozmedzie spracovateľnosti
HRÚBKA VRSTVY/ SPOSOB POUŽITIA
piktogram význam
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia/ aplikácia
hrúbka vrstvy
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia/ aplikácia
hrúbka vrstvy pri aplikácii na stenu/ strop
pevnosť/ pevnostné zatriedenie podľa STN
SPRAVCOVANIE
piktogram význam
spôsob spracovania/ použitím odvzdušňovacieho valčeka na nivelačné hmoty
orientačná spotreba/ použitím valčeka na nivelačné hmoty
odporúčané strojné vybavenie pre spracovanie/ PFT RITMO
odporúčané strojné spracovanie/ PFT G4+ rotot a stator D6/3
odporúčané strojné spracovanie/PFT G4 + rotor a stator R7 - 1,5
spracovateľnosť maximálna prestoj stroja s namiešaným materiálom/ pri predpokladanom ďalšom časovom úseku je nutné strojné vybavenie vyčistiť
odporúčané spracovanie/orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ zrovnanie omietky do roviny
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ navlhčením a rozfilcovaním povrchu hladítkom
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ vyhladenie povrchu hladítkom
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/štruktúrovanie povrchu omietky
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/navlhčenie a rozfilcovanie povrchu hladítkom
VLASTNOSTI MATERIÁLOV
piktogram význam
pevnosť/ pevnostné zatiredenie v súlade s STN
orientačná výdatnosť/ z balenie je možné vytvoriť uvedené množstvo čerstvej malty
vlastnosť materiálu/ paropriepustnosť
vlastnosť materiálu/ orientačná spotreba
vlastnosť materiálu/ orientačná hodnoty paropriepustnosti
APLIKÁCIA
piktogram význam
aplikácia/ pomocou štetca
aplikácia/ pomocou maliarskeho valčeka
odporúčaná skúška konzistencie namiešaného materiálu pred liatim
po použítí ihneď umyť pracovné náradie vodou


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.