Knauf Knauf
Späť

Symboly na našich výrobkoch napomáhajú rýchlej orientácii

Piktogramy

Každý výrobok má svoje vlastnosti. Aby Ste nemuseli siahodlho čítať a študovať popisy označujeme naše výrobky symbolmi - piktogramami. Tie pomáhajú k rýchlej orientácii a rýchlemu zisteniu najdôležitejších vlastností výrobku.

Knauf piktogramy

OBLASŤ POUŽITIA
piktogram význam
oblasť použitia /v interéri
oblasť použitia/ steny v interiéri a exteriéri
oblasť použitia/ podlahy v interiéri a exteriéri
oblast použitia/ podlahy v interiéri
oblasť použitia/ osadzovanie strešných prvkov
 hrúbka vrstvy
hrúbka vrstvy
pevnosť/ pevnostné zatriedenie, deklarované podľa STN
 oblasť použitia/ osadenie sadrokartónových dosiek
oblasť použitia/ lepenie EPS izolantu
oblasť použitia/ lepenie EPS  a MW izolantu
Odporúčané použitie
piktogram význam
odporúčané použitie/ vhodné pre vytvorenie omietok na historických objektoch
odporučané použitie/ vlastnosti/ vhodné pre vytvorenie sanačných omietok na vlhkosťou poškodené murivo
odporúčané použitie/ vymúrovky pohĺadového muriva
odporúčané použitie/ osádzanie kanálových vpustí
odporúčané použitie/ osádzanie provkov plotu
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/ SPRACOVANIE
piktogram význam
Používate ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ štít na tvár
Pochôdzny po uvedenom čase
Spracujte do uvedenej doby od dátumu výroby uvedeného na obale, skadujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chránte pred vzdušnou vlhkosťou
ručné rozmiešanie
množstvo zásmesovej vody na balenie
doba spracovateľnosti
orientačná spotreba
orientačná spotreba
teploté rozmedzie spracovateľnosti
HRÚBKA VRSTVY/ SPOSOB POUŽITIA
piktogram význam
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia/ aplikácia
hrúbka vrstvy
hrúbka vrstvy/ spôsob použitia/ aplikácia
hrúbka vrstvy pri aplikácii na stenu/ strop
pevnosť/ pevnostné zatriedenie podľa STN
SPRAVCOVANIE
piktogram význam
spôsob spracovania/ použitím odvzdušňovacieho valčeka na nivelačné hmoty
orientačná spotreba/ použitím valčeka na nivelačné hmoty
odporúčané strojné vybavenie pre spracovanie/ PFT RITMO
odporúčané strojné spracovanie/ PFT G4+ rotot a stator D6/3
odporúčané strojné spracovanie/PFT G4 + rotor a stator R7 - 1,5
spracovateľnosť maximálna prestoj stroja s namiešaným materiálom/ pri predpokladanom ďalšom časovom úseku je nutné strojné vybavenie vyčistiť
odporúčané spracovanie/orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ zrovnanie omietky do roviny
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ navlhčením a rozfilcovaním povrchu hladítkom
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/ vyhladenie povrchu hladítkom
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/štruktúrovanie povrchu omietky
odporúčané spracovanie/ orientačný čas pre realizáciu následného procesu po aplikácii/navlhčenie a rozfilcovanie povrchu hladítkom
VLASTNOSTI MATERIÁLOV
piktogram význam
pevnosť/ pevnostné zatiredenie v súlade s STN
orientačná výdatnosť/ z balenie je možné vytvoriť uvedené množstvo čerstvej malty
vlastnosť materiálu/ paropriepustnosť
vlastnosť materiálu/ orientačná spotreba
vlastnosť materiálu/ orientačná hodnoty paropriepustnosti
APLIKÁCIA
piktogram význam
aplikácia/ pomocou štetca
aplikácia/ pomocou maliarskeho valčeka
odporúčaná skúška konzistencie namiešaného materiálu pred liatim
po použítí ihneď umyť pracovné náradie vodou