Knauf Knauf
Späť

Pre bezpečnosť nielen Vášho domova

Bezpečnostné konštrukcie

Na medzibytové priečky sa stále častejšie využívajú bezpečnostné sadrokartónové konštrukcie. Nové bezpečnostné konštrukcie od spoločnosti Knauf sú skúšané v triedach odolnosti RC2 a RC3, podľa EN1630. Konštrukcie sú skúšané nielen s plechom, ale aj bez plechu, čo umožňuje rýchlejšiu, lacnejšiu a efektívnejšiu realizáciu. Nové skladby pritom umožňujú splniť náročnejšie požiadavky z hľadiska bezpečnosti rozličných konštrukcií – zaujímavou je napríklad nepriestrelná priečka, ktorá zabráni prieniku guľky kalibru 0,44 Remington. Všetky skladby sú certifikované a skúšané v súlade s platnými normami.

Bezpečnostné konštrukcie v suchej výstavbe

V stavebníctve sú okrem štandardných požiadaviek na vlastnosti stavebných konštrukcií, taktiež požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. Nové skladby a ich certifikácia ich predurčuje na použitie nielen v bytovej výstavbe, ale aj v budovách s tzv. chráneným priestorom. Tieto skladby sú flexibilnou reakciou spoločnosti Knauf na stále sa zvyšujúcu potrebu užívateľov z hľadiska bezpečnosti, či už danú normami aleno užívateľsky.
Bezpečnostné konštrukcie v rámci suchej výstavby sú celkovo ľahšie, rýchlejšie, menej pracné. Bezpečnostné konštrukcie sú vyžadované nielen pre prísnejšie kritéria pojisťovní, ale aj pre vyššie nároky uživateľov bytov.
Skladba bezpečnostných konštrukcií je obdobná ako u bežných priečkových systémov suchej výstavby s tým rozdielom, že pre zaistenie bezpečnosti je do konštrukcie, medzi SDK dosky a oceĺovnú podkonštrukciu, vkladaný oceľový plech hr. 0,5-0,6 mm. Plech sa upevní pomocou trhacích nitov na oceľové profily alebo sa priskrutkuje, tým ja zaistená jeho poloha. Touto úpravou dôjde k zvýšeniu bezpečnostnej triedy štandardných konštrukcií. Ďalšou možnosťou ako dosiahnuť bezpečnostnú triedu RC2 alebo RC3 je opláštenie z dosiek Knauf TOSPAS alebo Knauf Massivbauplatte. Tieto stavebné dosky majú vyššiu tuhosť resp. pevnosť jadra preto spĺňajú stupeň bezpečnostnej triedy RC3 aj bez vloženého plechu. Pre konštrukcie triedy RC 2 je možné použiť špeciálnu výstužnú tkaninu, ktorá sa umiestni medzi štandardné SDK dosky a spevní tak opláštenie konštrukcie. Prípadne je možné konštrukciu s odolnosťou RC2 zostaviť ako klasickú priečky W112 s plechom vloženým len na jednej sterane ( strane nebezpečia).
Veľkým problémom bývajú pri týchto konštrukciách prestupy, rôzne typy zásuviek, vypínačou a elektorkrabíc, kde väčšinou vznikajú rôzne obmedzenia a zložité detaily. 
Všetky detaily a konštrukcie sú cerifikované podľa akruálne platných noriem. Taktiež je potrebné aby bezpečnostné konštrukcie realizovali spoločnosti certifikované spoločnosťou Knauf a aby mali platných certifikát na montáž bezpečnostných konštrukcií Knauf.


 

Knauf MASSIVBAUPLATTE

image

Dosky Knauf MASSIVBAUPLATTE sú dostupné v prevedení RED, RED GREEN´, popríp. WHITE. Hrúbka dosky je 25 mm, umožňuje predovšetkým zvečšiť vzdialenosť profilov zo štandardných 625 mm na 1000 mm, čo predstavuje výraznu úspotu v použití profilov a to až o skoro 40 %
 

Knauf TOPAS

image

Doska Knauf TOPAS je určená pre tých, ktorý požadujú od steny vysokú unosnosť pre zavesenie predmetov. Doska je vnodná aj do priestorov, kde je požiadavka na schopnosť plniť statickú výstužnú zavetrovaciu funkciu v rámových konštrukciách ( oceľové i drevené skeletové konštrukcie).
Je ideálna pre priečky a predstadené či šachotvé steny, u ktorých sa vyžaduje vysoká únosnosť pre zavesené predmety prostredníctvom hmoždiniek tj. v bytových kuchyniach, kúpelniach a bytových jadrách. Dosky Knauf TOPAS je možné použiť aj ako výstužné dosky do drevostavieb či oceľových skeletových konštrukcií.

 

Súvisiace stránky