Knauf Knauf
Späť

Pre bezpečnosť nielen Vášho domova

Bezpečnostné konštrukcie

Na medzibytové priečky sa stále častejšie využívajú bezpečnostné sadrokartónové konštrukcie. Nové bezpečnostné konštrukcie od spoločnosti Knauf sú skúšané v triedach odolnosti RC2 a RC3, podľa EN1630. Konštrukcie sú skúšané nielen s plechom, ale aj bez plechu, čo umožňuje rýchlejšiu, lacnejšiu a efektívnejšiu realizáciu. Nové skladby pritom umožňujú splniť náročnejšie požiadavky z hľadiska bezpečnosti rozličných konštrukcií – zaujímavou je napríklad nepriestrelná priečka, ktorá zabráni prieniku guľky kalibru 0,44 Remington. Všetky skladby sú certifikované a skúšané v súlade s platnými normami.

Bezpečnostné konštrukcie v suchej výstavbe

V stavebníctve sú okrem štandardných požiadaviek na vlastnosti stavebných konštrukcií, taktiež požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. Nové skladby a ich certifikácia ich predurčuje na použitie nielen v bytovej výstavbe, ale aj v budovách s tzv. chráneným priestorom. Tieto skladby sú flexibilnou reakciou spoločnosti Knauf na stále sa zvyšujúcu potrebu užívateľov z hľadiska bezpečnosti, či už danú normami alebo užívateľsky.
Bezpečnostné konštrukcie v rámci suchej výstavby sú celkovo ľahšie, rýchlejšie, menej prácne. Bezpečnostné konštrukcie sú vyžadované nielen pre prísnejšie kritéria poisťovní, ale aj pre vyššie nároky užívateľov bytov.
Skladba bezpečnostných konštrukcií je obdobná ako u bežných priečkových systémov suchej výstavby s tým rozdielom, že pre zaistenie bezpečnosti je do konštrukcie, medzi SDK dosky a oceľovú podkonštrukciu, vkladaný oceľový plech hr. 0,5-0,6 mm. Plech sa upevní pomocou trhacích nitov na oceľové profily alebo sa priskrutkuje, tým ja zaistená jeho poloha. Touto úpravou dôjde k zvýšeniu bezpečnostnej triedy štandardných konštrukcií. Ďalšou možnosťou ako dosiahnuť bezpečnostnú triedu RC2 alebo RC3 je opláštenie z dosiek Knauf Diamant alebo Knauf Massivbauplatte. Tieto stavebné dosky majú vyššiu tuhosť  resp. pevnosť  jadra preto spĺňajú stupeň bezpečnostnej triedy RC3 aj bez vloženého plechu. Pre konštrukcie triedy RC 2 je možné použiť  špeciálnu výstužnú tkaninu, ktorá sa umiestni medzi štandardné SDK dosky a spevní tak opláštenie konštrukcie. Prípadne je možné konštrukciu s odolnosťou RC2 zostaviť  ako klasickú priečku W112 s plechom vloženým len na jednej strane ( strane nebezpečia).
Všetky detaily a konštrukcie sú certifikované podľa aktuálne platných noriem. Taktiež je potrebné aby bezpečnostné konštrukcie realizovali spoločnosti certifikované spoločnosťou Knauf a aby mali platný certifikát na montáž bezpečnostných konštrukcií Knauf.

 

Knauf MASSIVBAUPLATTE

image

Dosky Knauf MASSIVBAUPLATTE sú dostupné v prevedení RED, RED GREEN, popríp. WHITE. Hrúbka dosky je 25 mm, umožňuje predovšetkým zväčšiť vzdialenosť profilov zo štandardných 625 mm na 1000 mm, čo predstavuje výraznu úsporu v použití profilov a to až o skoro 40 %
 

Knauf DIAMANT

image

Doska Knauf Diamant má húževnatosť sadrovlákna, objemovú stálosť a spracovanie sadrokartónu, ponúka teda vyššiu kvalitu pri ľahšom spracovaní. Doska Knauf Diamant rieši požiarnu a mechanickú odolnosť, odolnosť vo vlhkom prostredí v jednom a je preto predurčená na uplatnenie v novostavbách aj pri rekonštrukciách, v nemocniciach, domoch opatrovateľskej služby, školách, telocvičniach, prednáškových sálach ale aj na zabezpečenie akustickej pohody v bytoch. Oproti porovnateľným klasickým murovaným konštrukciám vykazujú konštrukcie s doskami Knauf Diamant pri nižšej hmotnosti podstatne lepšie akustické vlastnosti a pevnostné charakteristiky. Pritom si zachovávajú charakter masívnej konštrukcie. Vďaka svojej nízkej hmotnosti oproti klasickým konštrukciám nekladú na nosnú konštrukciu objektu žiadne zvláštne statické nároky.
 

Súvisiace stránkyDo sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.