Knauf Knauf
Späť

Stiahnite si dokumenty, ktoré potrebujete

Dokumenty na stiahnutie

Potrebujete technický list, montážny návod, vyhlásenie o parametroch, Kartu bezpečnostných údajov. Tu nájdete všetko čo potrebujete.

Dokumenty na stiahnutie

Montážna príručka

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Montážna príručka brožúra PDF

Sadrokartónové dosky

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Bezpečné bývanie - akustický komfort prospekt PDF
Bezpečné bývanie - vlhkosť prospekt PDF
Knauf Formplatte_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf WHITE_CZ_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf WHITE_HR_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf WHITE_AT_6,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf WHITE_AT_9,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf WHITE_AT_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf WHITE_AT_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Diamant prospekt PDF
Knauf Diamant technický list PDF
Knauf Diamant_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Diamant_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Diamant_18 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Diamant Brožura PDF
Knauf Green_CZ_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Green_CZ_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Green_AT_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Green_AT_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Green_HR_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED GREEN_CZ_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED GREEN_CZ_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Massivbauplatte vyhlásenie o parametroch PDF
PDF
Knauf Massivbauplatte prospekt PDF
Knauf Massivbauplatte karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf RED Piano_CZ_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano_CZ_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano_CZ_18 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano_AT_12,5 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano_AT_15 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano_AT_18 vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf RED Piano prospekt PDF
Knauf Silentboard technický list PDF
Knauf Silentboard karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Thermoboard technický list PDF
Thermoboard Plus, Thermoboard karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Vidiwall prospekt PDF
Knauf Vidiwall technický list PDF
Knauf Vidiwall vyhlásenie o parametroch PDF
PDF
Knauf Vidiwall,Vidifloor karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Vidifloor vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Topas - Doska s jadrom nerastu prospekt PDF
Knauf Topas - Doska s jadrom nerastu vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Horizonboard technický list PDF
Knauf Sadrovlákno Brožura PDF

Profily

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
CD profily vyhlásenie o parametroch PDF
CW profily vyhlásenie o parametroch PDF
UA profily vyhlásenie o parametroch PDF
UD profily vyhlásenie o parametroch PDF
UW profily vyhlásenie o parametroch PDF
Rychloskrutky Knauf vyhlásenie o parametroch PDF
Rýchlozáves s pojistkou vyhlásenie o parametroch PDF
Priamy záves pre CD profily vyhlásenie o parametroch PDF
Krokvový záves vyhlásenie o parametroch PDF
Krížová spojka vyhlásenie o parametroch PDF

Protipožiarna ochrana - FireWin

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Požiarny katalóg- Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami Knauf brožúra PDF
Brožúra FIREWIN brožúra PDF
Knauf Fireboard technický list PDF
Knauf Fireboard vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Fireboard_AT karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Fireboard_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Protipožiarne omietky brožúra PDF
Knauf Fireboard Spachtel karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Fireboard Spachtel technický list PDF
Podhľady Fireboard technický list PDF
Knauf Vermiplaster technický list PDF
Knauf Vermiplaster vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Vermiplaster karta bezpečnostných údajov PDF

Knauf Safeboard - ochrana proti RTG žiareniu

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Safeboard vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Safeboard karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Safeboard technický list PDF
Knauf Safeboard Spachtel vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Safeboard Spachtel karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Safeboard Spachtel technický list PDF

Aquapanel

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
AQP Cement Board Floor Tile Underlay brožúra PDF
AQP Cement Board Indoor vyhlásenie o parametroch PDF
AQP Cement Board karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Grundierung technický list PDF
AQP Grundierung karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Q4 Finish technický list PDF
AQP Q4 Finish karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Fugenspachtel grau vyhlásenie o parametroch PDF
AQP Fugenspachtel grau karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Fugen- und Flächenspachtel - weiss karta bezpečnoostných údajov PDF
AQP Maxi šrouby SN 25 vyhlásenie o parametroch PDF
AQP Fugenkleber karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Klebe- und Armiermortel karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Fugenband, AQP Gewebe - aussen karta bezpečnostných údajov PDF
AQP SkyLite Gewebe karta bezpečnostných údajov PDF
AQP SkyLite Fugen- und Flächenspachtel karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Fliessspachtel karta bezpečnostných údajov PDF
AQP Water Barrier karta bezpečnostných údajov PDF

Knauf Drystar

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Drystar prospekt PDF
Drystar Board technický list PDF
Drystar Board karta bezpečnostných údajov PDF
Drystar Filler technický list PDF
Drystar Filler karta bezpečnostných údajov PDF

Akustika - ZOSILNITE TICHO!

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Zosilnite ticho! brožúra PDF
Knauf Silentboard technický list PDF
Knauf Diamant brožúra PDF
Knauf Diamant technický list PDF
Knauf Red Piano brožúra PDF
Knauf Cleaneo technický list PDF
Knauf Cleaneo RE prospekt PDF
Knauf Cleaneo UFF technický list PDF

Cleaneo

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Cleaneo Akustik brožúra PDF
Knauf Cleaneo Akustik technický list PDF
Knauf Cleaneo Akustik karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Cleaneo RE Akustik prospekt PDF
Knauf Cleaneo UFF Akustik technický list PDF

Knauf Danoline

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Danoline brožúra PDF
Knauf Danoline karta bezpečnostných údajov PDF
Belgravia Globe vyhlásenie o parametroch PDF
Belgravia Micro vyhlásenie o parametroch PDF
Belgravia Quadril vyhlásenie o parametroch PDF
Belgravia Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Belgravia Tangent vyhlásenie o parametroch PDF
Contur Globe vyhlásenie o parametroch PDF
Contur Micro vyhlásenie o parametroch PDF
Contur Quadril vyhlásenie o parametroch PDF
Contur Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Contur Tangent vyhlásenie o parametroch PDF
Danotile Medley Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Danotile Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Linear Globe vyhlásenie o parametroch PDF
Linear Micro vyhlásenie o parametroch PDF
Linear Quadril vyhlásenie o parametroch PDF
Linear Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Markant Globe vyhlásenie o parametroch PDF
Markant Micro vyhlásenie o parametroch PDF
Markant Quadril vyhlásenie o parametroch PDF
Markant Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Markant Tangent vyhlásenie o parametroch PDF
Plaza Globe vyhlásenie o parametroch PDF
Plaza Micro vyhlásenie o parametroch PDF
Plaza Quadril vyhlásenie o parametroch PDF
Plaza Regula vyhlásenie o parametroch PDF
Plaza Tangent vyhlásenie o parametroch PDF

Tmely a finálne stierkové hmoty -Knauf Perfect Surfaces

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Perfect Surfaces brožúra PDF
Tmely a stierky prospekt PDF
Q1 - Q4 Najvyššia kvalita pre škáry brožúra PDF
Fugenfüller Leicht karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Uniflott technický list PDF
Knauf Uniflott karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Uniflott Imprägniert karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Goldband Finish technický list PDF
Knauf Goldband Finish vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Super Finish technický list PDF
Knauf Super Finish karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Super Finish vyhlásenie o parametroch PDF
Knauf Fill&Finish technický list PDF
Knauf Fill&Finish karta bezpečnostných údajov PDF
Multi Finish Plus vyhlásenie o parametroch PDF
Multi Finish karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Q2 Super technický list PDF
Knauf Q2 Super karta bezpečnostných údajov PDF
Gelbband technický list PDF
Gelbband vyhlásenie o parametroch PDF
Gelbband karta bezpečnostných údajov PDF
Uniflott Finish karta bezpečnostných údajov PDF
Uniflott Finish technický list PDF
Safeboard Spachtel karta bezpečnostných údajov PDF
ProSpray All Purpose karta bezpečnostných údajov PDF
RenoKitt karta bezpečnostných údajov PDF

Systémové riešenia Knauf

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
W 11 Sadrokartónové priečky Knauf technický list PDF
W 13 Priečky odolné voči mechanickému poškodeniu technický list PDF
W 118 Bezpečnostné konštrukcie  RC3 technický list PDF
W 35 Masívne priečky Knauf technický list PDF
W 36 Priečky Knauf Vidiwall technický list PDF
W 55 Nosné obvodové steny Knauf technický list PDF
W 61 Suchá omietka  Knauf technický list PDF
W 62 Predsadené a šachtové steny Knauf technický list PDF
W 63 Opláštenie výťahových šácht technický list PDF
D 11 Sadrokartónové podhľady technický list PDF
D 12 Akustické podhľady technický list PDF
D 131 Samonosné podhľady technický list PDF
D 15 Drevené stropy Knauf technický list PDF
D 19 Knauf design podhľady technický list PDF
F 12 Suché podlahy Knauf technický list PDF
F 146 - Suchá podlaha pre každého prospekt PDF
D 61 Podkrovie Knauf technický list PDF

Pocket Kit

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Pocket Kit prospekt PDF
Knauf Pocket Kit - Montážny návod brožúra PDF
Knauf Pocket Kit - Montážny návod Tichý doraz jednostranný/obojstranný brožúra PDF
Knauf Pocket Kit -  Montážny návod Tichý doraz obojstranný brožúra PDF
Knauf Pocket Kit cennik PDF

Podlahy

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Brio Falzkleber karta bezpečnostných údajov PDF
Suchý podsyp karta bezpečnostných údajov PDF
Integral lepidlo pod stojky karta bezpečnostných údajov PDF
FHB lepidlo karta bezpečnostných údajov PDF
Zabezpečenie závitu na stojkách karta bezpečnostných údajov PDF
Podlahová doska F146 brožúra PDF
Podlahová doska F146 vyhlásenie o parametroch PDF
Fliessspachtel Faserflex 15 karta bezpečnostných údajov PDF

Knauf Perlfix - sadrové lepidlo pre lepenie dosiek na stenu

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Perlfix technický list PDF
Knauf Perlfix_AT karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Perlfix_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Perlfix_CZ karta bezpečnostných údajov PDF

Príslušenstvo k suchej výstavbe

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knauf Trennwandtkitt technický list PDF
RenoKitt technický list PDF
RenoKitt karta bezpečnostných údajov PDF
Acryl-Dichtungsmasse karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Jet-Filler technický list PDF
Knauf Jet-Filler karta bezpečnostných údajov PDF
Trenn-Fix karta bezpečnostných údajov PDF
Trenn-Fix technický list PDF
Trennwandkitt karta bezpečnostných údajov PDF
Dichtungsband karta bezpečnostných údajov PDF
Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Priamy záves pre CD vyhlásenie o parametroch PDF
Priamy záves pre laty vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky Black Star vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky LB vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky LN vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky SN vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky TB vyhlásenie o parametroch PDF
Skrutky TN vyhlásenie o parametroch PDF
Akustický priamy záves vyhlásenie o parametroch PDF
Drôt s okom vyhlásenie o parametroch PDF
Krížová spojka CD vyhlásenie o parametroch PDF
Krokvový záves vyhlásenie o parametroch PDF
PDF

Tmely a stierky

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Tmely a stierky prospekt PDF

Murovacie malty

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Murovacia malta UNI technický list PDF
Murovacia malta UNI, MCZ 2 karta bezpečnostných údajov PDF
MCZ 2 Cementová murovacia a škárovacia malta na podhľadové murivo technický list PDF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
MV 1 (Jemná jadrová omietky) technický list PDF
MV 1 (Jemná jarodvá omietka) vyhlásenie o parametroch PDF
MV 1 (Jemná jadrová omietka), MV 2 jadrová omietka, Malta pre drobné opravy karta bezpečnostných údajov PDF
MV 2 Hrubá jadrová omietka technický list PDF
MV 2 Hrubá jadorvá omietky vyhlásenie o parametroch PDF
MVS 1 (Strojová omietka) technický list PDF
MVS 1 (Strojová omietka) vyhlásenie o parametroch PDF
MVS J (Jemná strojová omietka) technický list PDF
MVS J (Jemná strojová omietka) vyhlásenie o parametroch PDF
MVS 1, MVS J karta bezpečnostných údajov PDF
MPV 1 karta bezpečnostných údajov PDF

Štukové omietky

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Feinputz Weiss vyhlásenie o parametroch PDF
Feinputz Weiss karta bezpečnostných údajov PDF
Omietky VC_HU karta bezpečnostných údajov PDF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Alabaster Gips karta bezpečnostných údajov PDF
Blauband karta bezpečnostných údajov PDF
MP75 technický list PDF
MP75, MP75 L,MP75 Diamant_PL karta bezpečnostných údajov PDF
MP75_PL vyhlásenie o parametroch PDF
MP75, MP75 L, Rotband, Goldband, Bau- und_CZ karta bezpečnostných údajov PDF
MP75_CZ vyhlásenie o paratroch PDF
MP75 L technický list PDF
MP75 L_PL vyhlásenie o parametroch PDF
MP75 Diamant_DE karta bezpečnostných údajov PDF
MP75 Diamant_PL vyhlásenie o parametroch PDF
MP 75 F_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Putzgrund karta bezpečnostných údajov PDF
Putzgrund Mineral karta bezpečnostných údajov PDF
Multi Finish Plus vyhlásenie o parametroch PDF
Multi Finish M Plus vyhlásenie o parametroch PDF
Multi Finish Plus, Multi Finish M Plus karta bezpečnostných údajov PDF
Goldband technický list PDF
Goldband_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Goldband_PL karta bezpečnostných údajov PDF
Goldband vyhlásenie o parametroch PDF (SK)
PDF (PL)
Rotband sadrová omietka technický list PDF
Rotband sadrová omietka_CZ vyhlásenie o parametroch PDF
Rotband sadrová omietka_DE karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Gelbband technický list PDF
Bau und Elektrikergips vyhlásenie o parametroch PDF
Bau- und Elektrikergips technický list PDF
Fullspachtel innen karta bezpečnostných údajov PDF

Špecialne protipožiarne omietky - FireWin

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Fireboard Spachtel karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Vermiplaster technický list PDF
Knauf Vermiplaster karta bezpečnostných údajov PDF
Knauf Vermiplaster vyhlásenie o parametroch PDF

Cementové potery a stierky

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Schnellzement - rýchlotuhnúci cement karta bezpečnostných údajov PDF
Schnellzement - rýchlotuhnúci cement vyhlásenie o parametroch PDF
BP 1 Cementový poter - jemný technický list PDF
BP 1 Cementový poter - jemný vyhlásenie o parametroch PDF
BP 2 Cementový poter hrubý technický list PDF
BP 2 Cementový poter hrubý vyhlásenie o parametroch PDF
BP 8 Cementový poter hrubý technický list PDF
BP 8 Cementový poter hrubý vyhlásenie o parametroch PDF
BN 30 Rýchlotuhnúci betón technický list PDF
BP 1, BP2, BP 8, BN 30, BP 3 karta bezpečnostných údajov PDF
MCS 1 karta bezpečnostných údajov PDF
MCS 1 vyhlásenie o parametroch PDF
MCS 2 vyhlásenie o parametroch PDF
MCZ 2 vyhlásenie o parametroch PDF

Sadrové liate potery a stierky

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Sadrové liate potery a stierky karta bezpečnostných údajov PDF
Fliessspachtel Faserflex karta bezpečnostných údajov PDF
Estrich FE SP, Estrich FE, Nivo SP karta bezpečnostných údajov PDF
N 440 karta bezpečnostných údajov PDF
N 410 karta bezpečnostných údajov PDF
FE 25 A tempo karta bezpečnostných údajov PDF
FE 50 Largo technický list PDF
FE 50 Largo, FE 80 Allegro, Alphaplan 430, BP 4 karta bezpečnostných údajov PDF
FE 50 Largo vyhlásenie o parametroch PDF
BP 4 technický list PDF
FE 80 Allegro technický list PDF
FE 80 Allegro vyhlásenie o parametroch PDF

PRIMERS - Penetračné nátery

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
PRIMERS brožúra PDF
Betokontakt - adhézna penetrácia karta bezpečnostných údajov PDF
Betokontakt - adhézna penetrácia technický list PDF
Knauf Gruntifarba technický list PDF
Knauf Gruntifarba karta bezpečnostných údajov PDF
Grundierung - základný náter technický list PDF
Estrichgrund karta bezpečnostných údajov PDF
Hĺbková penetrácia technický list PDF
Putzgrund Mineral (Penetrácia pod dekoratívne omietky) technický list PDF
Putzgrund karta bezpečnostných údajov PDF
Putzgrund Mineral karta bezpečnostných údajov PDF

Penetračné nátery

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Impregnace na terasy a balkóny technický list PDF
Knauf Balkon-&Terrassen-Imprägnierung karta bezpečnostných údajov PDF
Putzgrund Mineral technický list PDF
Putzgrund Mineral karta bezpečnostných údajov PDF
Putzgrund technický list PDF
Putzgrund karta bezpečnostných údajov PDF
Tiefengrund technický list PDF
Tiefengrund karta bezpečnostných údajov PDF
Estrichgrund technický list PDF
Estrichgrund karta bezpečnostných údajov PDF
Grundierung - základný náter technický list PDF
Grundierung - základný náter karta bezpečnostných údajov PDF
Grundiermittel - penetračný náter pre nasiakavé podklady technický list PDF
Grundiermittel - penetračný náter pre nasiakavé podklady karta bezpečnostných údajov PDF
Haftemulsion technický list PDF
Haftemulsion karta bezpečnostných údajov PDF
Betokontakt karta bezpečnostných údajov PDF
Betokontakt technický list PDF
Knauf Spezialhaftgrund technický list PDF
Knauf Spezialhaftgrund karta bezpečnostných údajov PDF

Hydroizolácie

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Hydroizolácia exteriér 2K technický list PDF
Hydroizolácia exteriér 2K - kvapalná zložka karta bezpečnostných údajov PDF
Hydroizolácia exteriér 2K - pevná zložka karta bezpečnostných údajov PDF
Tekutá hydroizolácia technický list PDF
Tekutá hydroizolácia karta bezpečnostných údajov PDF
Flächendicht karta bezpečnostných údajov PDF
Flächendichtband karta bezpečnostných údajov PDF

Lepidlá

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Manuál lepenia a škárovania brožúra PDF
Flächenklebstoff, Nut-Feder, Klebstoff karta bezpečnostných údajov PDF
Fliesenkleber N technický list PDF
Fliesenkleber N technický list PDF
Flexkleber technický list PDF
Flexkleber vyhlásenie o parametroch PDF
Flexkleber Weiss technický list PDF
Flexkleber Weiss vyhlásenie o parametroch PDF
Easykleber technický list PDF
Easykleber karta bezpečnosntých údajov PDF
Flexkleber schnell karta bezpečnosntých údajov PDF
Stavebné lepidlá karta bezpečnosntých údajov PDF
SUPERKLEBER karta bezpečnostných údajov PDF
Vidiwall Fugenkleber_AT karta bezpečnostných údajov PDF
Vidiwall Fugenkleber_DE karta bezpečnostných údajov PDF

Škárovacie hmoty

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Fugenbunt technický list PDF
Fugenbunt, Fugenbreit karta bezpečnostných údajov PDF
Flexfuge schnell karta bezpečnostných údajov PDF

Silikónové a akrylové hmoty

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Brio-Falzkleber karta bezpečnostných údajov PDF
Sanitárny silikon technický list PDF
Sanitárny silikon karta bezpečnostných údajov PDF
Stavebné lepidlá karta bezpečnostných údajov PDF
Marmor-& Granit Silikon technický list PDF
Marmor-& Granit Silikon karta bezpečnostných údajov PDF
Marmor-& Granit-Pflege karta bezpečnostných údajov PDF
Power-Elast technický list PDF
Power-Elast karta bezpečnostných údajov PDF
Acryl-Dichtungsmasse karta bezpečnostných údajov PDF

Čistenie a ošetrenie

Názov Typ dokumentu Stiahnuť  
STEINREINIGER - Čistič kameňa technický list PDF  
STEINREINIGER - Čistič kameňa karta bezpečnostných údajov PDF  
STEINSIEGEL - Glazúra na kameň technický list PDF  
STEINSIEGEL - Glazúra na kameň karta bezpečnostných údajov PDF  
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER - Odstraňovač cementového povlaku technický list PDF  
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER - Odstraňovač cementového povlaku karta bezpečnostných údajov PDF  
Silikon-Entferner - Odstraňovač silikónov technický list PDF  
Silikon-Entferner - Odstraňovač silikónov karta bezpečnostných údajov PDF  
Bodenseife - Mydlo na podlahu, Marmor und Granit Pflege karta bezpečnostných údajov PDF  
Bodenseife - Mydlo na podlahu technický list PDF  
Bodenglanz - Leštidlo na podlahu technický list PDF  
Klinkeröl technický list PDF  
Klinkeröl karta bezpečnostných údajov PDF  
Öl- und Fettentferner - Odstraňovač olejov, mastnoty a voskov technický list PDF  
Öl- und Fettentferner - Odstraňovač olejov, mastnóty a voskov, Marmor und Granit Reiniger karta bezpečnostných údajov PDF  
Marmor- und Granitreiniger,  Öl- und Fettentferner karta bezpečnostných údajov PDF  
Marmor- und Granitreiniger - Základný čistič mramoru technický list PDF  
Flächendichtband technický list PDF  
Marmor- und Granit-Farbvertiefer karta bezpečnostných údajov PDF  
Marmor- und Granit-Farbvertiefer technický list PDF  
Marmor- und Granit-Flexfuge karta bezpečnostných údajov PDF  
Marmor-und Granit-Fuge karta bezpečnostných údajov PDF  
Odstraňovače_AT karta bezpečnostných údajov PDF  

Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Knauf Bratislava, s.r.o.

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Informácie o spracovaní osobných údajov dokument PDF

Cenník

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Cenník výrobkov Knauf cenník PDF

KNAUFSTYL

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Knaufstyl 2018-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2018-2-3 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2018-1 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2017 3-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2017-2 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2017-1 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2016-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2016-3 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2016-2 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2016-1 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2015-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2015-2-3 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2015-1 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2014-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2014-3 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2014-2 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2014-1 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2013-4 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2013-3 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2013-2 Knaufstyl PDF
Knaufstyl 2013-1 Knaufstyl PDF

Ostatné

Názov Typ dokumentu Stiahnuť
Certifikát ISO_management kvality_Knauf ostatné PDF
Všeobecné obchodné predajné podmienky ostatné PDF
Štatút súťaže Facebook KNAUF Bratislava ostatné PDF

 


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.