Knauf Knauf
Späť

Akustika plná hravosti...

Knauf na svojej novej akustickej doske Cleaneo RE doslova rozhýbal svoje dierovanie a dal mu podobu nie rovnako veľkých obdĺžnikov, ktoré sú nepravidelne, ale akusticky nesmierne účinne rozmiestnené. Symbióza designu a funkčnosti. Ruky Spájajúce kvalitný design s vysokým akustickým účinkom.

 • image

  Knauf na svojej novej akustickej doske Cleaneo RE doslova rozhýbal svoje dierovanie a dal mu podobu nie rovnako veľkých obdĺžnikov, ktoré sú nepravidelne, ale akusticky účinne rozmiestnené. Symbióza designu a funkčnosti, spájajúca kvalitný design s vysokým akustickým účinkom.

  S Cleaneo Akustik RE prináša Knauf ako prvý na trh akusticky účinné sadrové dosky s ortogonálnym dierovaním v rôznych veľkostiach, usporiadané nelineárne. Táto nová designová varianta umožňuje posun priestorovej akustiky na novú súčasnú úroveň. Pravouhlé otvory sú zdanlivo náhodne rozmiestnené v ploche dosky a prepožičiavajú podhľadu doposiaľ neznáme napätie a život. Nie je to náhoda. Nový design bol vyvinutý samotnými architektmi. Konkrétne interiérovým architektom a dizajnérom prof. Rudolfom Schrickerom z ateliéru Schricker v Coburgu (Nemecko). Nové dierovanie, s dierovým podielom 13,6%, je nie len zaujímavé a vizuálne pútavé, ale aj akustiky pohltivé.

  image
 • image

  Montáž zrýchľuje aj zosadzovanie dosiek bez montážnej pomôcky (u SK hrán pomôcka fixovala vzdialenosť dierovania v škárach). Dosky sa k sebe zosadia vždy modrým pruhom k červenému, zarovnajú sa smerom podľa okraja dosky a tvar hrany zaistí zhodnou osovou vzdialenosťou dierovanie ako v ploche dosky. Vítanou pomôckou pri montáži je i špeciálna špachtľa na tmelenie dierovaných dosiek. Škára sa zatmelí Uniflottom, nechá sa zatvrdnúť a potom sa touto sklonenou špachtľou zrežete. Výrez v nej zaistí mierny prebytok tmelu v škáre, ktorý kompenzuje mierne zmrštenie tmelu pri vysychaní.  Následne sa škára len ľahko prebrúsi.

  Dosky sú naďalej štandardne vyrábané s Cleaneo efektom, teda schopnosťou dosky odstraňovať z ovzdušia zápach (cigaretový dym, pachy z kuchyne a pod.) ako aj škodlivé látky typu formaldehyd, emisie zo zmäkčovadiel v oblečení, retardéry horenia z nábytku, oblečenia a pod.

  V závislosti na spôsob využívania konkrétneho priestoru je možné s dierovaním Knauf Cleane RE riešiť i špeciálne požiadavky  ako požiarnu ochranu EI 30 až EI 90 (ako systém ,,strop pod stropom´´), odolnosť proti úderu loptou, samonostné podhľady alebo predsadené steny s hlukovým absorbérom.

  image

Dokumenty

Na stiahnutie

Názov Datum vydania Typ  
Knauf Cleaneo RE Akustik 01/2019 prospekt PDF
Knauf Cleaneo UFF Akustik 09/2018 technický list PDF