Knauf Knauf
Späť

Certifikát ENVI - PAK

Certifikát ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI-PAK udelila Knauf Bratislava certifikát ZELENÝ BOD, preukazujúci zapojenie spoločnosti do systému združeného nakladania ENVI – PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. ZELENÝ BOD predstavuje ochrannú známku, ktorého hlavnou úlohou je podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva  v otázkach životného prostredia a odpadov.
Získanie tohto certifikátu znamená, že spoločnosť Knauf participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD a je prejavom zodpovedného prístupu spoločnosti k životnému prostrediu a triedeného odpadu v mestách a obciach.


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.