Knauf Knauf
Späť

Certifikát ENVI - PAK

Certifikát ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI-PAK udelila Knauf Bratislava certifikát ZELENÝ BOD, preukazujúci zapojenie spoločnosti do systému združeného nakladania ENVI – PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. ZELENÝ BOD predstavuje ochrannú známku, ktorého hlavnou úlohou je podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva  v otázkach životného prostredia a odpadov.
Získanie tohto certifikátu znamená, že spoločnosť Knauf participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD a je prejavom zodpovedného prístupu spoločnosti k životnému prostrediu a triedeného odpadu v mestách a obciach.