Knauf Knauf
Späť

Založenie spoločného podniku LBK PERLIT, s.r.o.

image

Knauf rozširuje svoje aktivity

Dynamický rozvoj spoločnosti Knauf, ktorý bol v posledných rokoch sprevádzaný na jednej strane pravidelným rozširovaním portfólia svojich výrobkov, vrátane prevzatia niektorých významných značiek v oblasti stavebných hmôt a na druhej strane stabilnou ekonomickou situáciou spoločnosti, dospel k ďalšiemu významnému kroku. Knuaf uzavrel zmluvu o vytvorení spoločného podniku so spoločnosťou LB Minerals, a.s., konkrétne sa jedná o kapitálový vstup do spoločnosti LB Perlit, s.r.o.. V tejto súvisloti došlo aj k zmene zázvu spoločnosti na LBK Perlit, s.r.o..
 Knauf nyní uzavřel smlouvu o vytvoření společného podniku s firmou LB Minerals, a. s., konkrétně se jedná o kapitálový vstup do společnosti LB Perlit, s.r.o., které se tímto krokem zvýšilo základní jmění na 6 600 750 EUR.  V této souvislosti došlo rovněž ke změně názvu firmy na LBK Perlit, s.r.o.
 
Současný jednatel firmy Knauf Praha a Knauf Bratislava – Ing. Radek Bedrna, MBA, se stává druhým jednatelem firmy LBK Perlit, společně s Ing. Jánem Mendelem, MBA.
 
V rámci nově uzavřené smlouvy o spolupráci se obě strany zavázaly během roku 2015 významným způsobem zmodernizovat a zkvalitnit výrobu jednotlivých frakcí perlitu. V souladu se současnými požadavky stávajících a potenciálních zákazníků jde především o výrobu užších a přesnějších frakcí tohoto materiálu, jenž nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích stavebního průmyslu, zejména pak při výrobě izolací, speciálních betonů apod.
 Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.