Knauf Knauf
Späť

POWER-ELAST

image

Vysoko kvalitná MS polymérová hmota

Vlastnosti

  • Pretierateľná už po 4 hodinárch
  • Veľmi jednoduché spracovanie
  • Veľmi nízke zmrašťovanie
  • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným podmienkam a UV žiareniu
  • Nelepivý povrch vďaka úplnému preschnutiu
  • Takzmer bez zápachu

Spôsob použitia

  • Vnútorné a vonkajšie použitie. Pre trvale pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpelniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien. Aj bez penetračného náteru priľne k viacerým podkladom, ako napr. betónu, drevu, sádrokartonovým doskám, sadre, plastickým hmotám, kovu, sklu, keramike, zrkadlu, kameňu, pórobetónu, korku, PVC, atď. Pre lepenie, resp. utesnenie izolačných pásov Knauf Abdichtungs- und Entkopplungsbahn v miestach styku a ďalej tesniacich manžiet a pásov Knauf Hydroflex.