Knauf Knauf
Späť

image

TMELENIE SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK – STUPNE KVALITY TMELENIA

V praxi sa používajú rozdielne kritéria, často subjektívne, ktoré sa okrem rovinatosti
orientujú predovšetkým na optické vlastnosti (napr. viditeľnosť formátov dosiek či viditeľnosť a zreteľnosť tmelených spojov).

Pri tmelení sadrokartónových dosiek sa rozlišujú štyri stupne kvality:

Q1 Stupeň kvality 1
Q2 Stupeň kvality 2
Q3 Stupeň kvality 3
Q4 Stupeň kvality 4

Viac si o stupňoch kvality tmelenia prečítajte tu.