Knauf Knauf
Späť

Mníchov, Nemecko

image
O stavbe
Stavebník: Baugenossenschaft Unter- und Oberschließheim
Odborné poradenstvo: Knauf Gips KG
Spracovateľ: V+E Das-Bau-Team GmbH
Stavebné úlohy: Steny
Použité výrobky: dosky Knauf Diamant X, RED Piano / GKF

Jedná sa o nadstavbu poschodia v 7 siedmych obytných budovách, ktoré sú spojené do troch blokov. Okrem obytných podlaží je súčasťou nadstavby aj úžitkové podkrovie, ktoré slúži ako skladový priestor

Projekt

Ide o nadstavbu poschodia v 7 siedmych obytných budovách, ktoré sú spojené do troch blokov. Okrem obytných podlaží je súčasťou nadstavby aj úžitkové podkrovie, ktoré slúži ako skladový priestor.

Obvodové nosné steny tvorené drevenou rámovou konštrukciou z KVH hranolov sú zo strany exteriéru opláštené statickými doskami Knauf Diamant X. Zo strany interiéru sa ako priame opláštenie použila OSB doska, na ktorú sa priamo uchytávali dosky Knauf RED Piano / GKF. Finálna úprava exteriérových stien sa realizovala pomocou omietky Knauf SM700 Pro.