Knauf Knauf
Späť

Vzdelanie je budúcnosť

Semináre a školenia

Školenia sú významnou súčasťou profesionálneho života každého z nás. Školenia a semináre Knauf sú preto založené na aktuálnom vývoji stavebného trhu.

Vzdelávací program

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy má v skupine Knauf tradične vysokú prioritu. Každoročne pripravujeme našim zákazníkom a partnerom rozmanitú a kvalitnú ponuku školení a seminárov, prostredníctvom ktorých chceme informovať o našich systémových a produktových novinkách. Súčasťou sú samozrejme aj praktické ukážky.  
 

Prezentačné školenie Knauf 2016

image

Spoločnosť Knauf Bratislava každoročne organizuje prezentačné školenia noviniek, výnimkou nebol ani tento rok.
Školenia sa uskutočnili počas februára vo všetkých troch regiónoch. Boli zamerané hlavne na predsatvenie noviniek a systémových riešení pre akustiku a pasívnu požiarnu ochranu.
Atmosféra bola skelá, týmto ďakujeme všetkým účastníkom.