Knauf Knauf
Späť

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia škôl z Plánu obnovy

Koncom augusta vyhlásilo Ministerstvo školstva štyri výzvy v celkovej hodnote vyše 170 miliónov eur, ktoré sa budú čerpať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Z týchto financií sa budú rozširovať kapacity v školách a škôlkach a zlepšovať podmienky v školských zariadeniach. Za touto informáciou sa pritom skrýva niekoľko ďalších dobrých správ.

 

image

Cieľom jednotlivých výziev Ministerstva školstva je rozšírenie alebo vybudovanie nových kapacít v materských a základných školách a vybudovanie bezbariérového prístupu do škôl. Peniaze sú určené na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu alebo nadstavbu, teda na všetko, čo pomôže vytvoriť priestory pre viac detí v školách a škôlkach, ale aj na lepšie vybavenie tried či jedální. Súčasne je podmienkou, aby sa pri stavebných úpravách zvýšila energetická úspornosť prevádzky budov, pričom sa ušetrí aspoň 30 % primárnej energie. Jedným z dôležitých kritérií Plánu obnovy je, aby zrekonštruované budovy boli energeticky efektívnejšie a menej nákladné na prevádzku.
 

Prvou dobrou správou je, že do školských budov budú smerovať investície, ktorých úlohou je nielen vytvoriť nové pracovné miesta v základných a materských školách, ale zároveň aj zlepšiť prostredie, v ktorom deti a učitelia trávia mnoho hodín denne.
 

Práve na tento typ stavebných úprav ponúka riešenia KNAUF - popredný svetový výrobca stavebných materiálov. V prvom rade sú to sadrokartónové systémy najnovšej generácie, ktoré urýchľujú, zjednodušujú a zefektívňujú výstavbu. Ide o ľahké systémové konštrukcie, pri ktorých sa výborné zvukovo-izolačné parametre spájajú s nízkou hmotnosťou a mimoriadnou variabilitou. Sú ideálne na rekonštrukcie, prístavby a nadstavby. Ich prednosti sa uplatnia aj pri novej výstavbe a výstavbe s použitím modulárnych jednotiek. Použitie stavebného systému KNAUF umožňuje mimoriadne rýchlu realizáciu, pri ktorej sa dosiahne vysoká kvalita za výhodnú cenu a súčasne sa získa maximum využiteľného priestoru a zdravá a komfortná klíma pre užívateľov.

 

image

Dobrým príkladom je rekonštrukcia základnej školy na Plickovej ulici v Bratislave, na ktorej spoločnosť KNAUF Bratislava podieľala dodaním materiálov na suchú výstavbu. Pri návrhu nových konštrukcií a optimalizácii pôvodných skladieb a detailov bol pritom kladený veľký dôraz práve na dosiahnutie špičkových stavebno-fyzikálnych parametrov.

 

Použitie izolačných materiálov na báze nehorľavej minerálnej vlny či drevovláknitých dosiek Heraklith® z ponuky KNAUF Insulation zároveň umožňuje splniť zásadnú podmienku energetickej úspornosti (zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 30 %). Navyše sa pomocou stavebných konštrukcií s využitím systémovo fungujúcich materiálov dajú dosiahnuť ideálne akustické podmienky, ktoré sú v učebniach, jedálňach a ďalších školských priestoroch mimoriadne dôležité. Vďaka vyskúšaným komplexným riešeniam môže byť výstavba rovnako rýchla aj ako kvalitná, bezpečná, zdravá a udržateľná, aby vo výsledku platilo známe: Pre deti len to najlepšie.

 

image
image

Dobrou správou je aj to, že pri výzvach nebude nutné spolufinancovanie a je v nich aj zahrnutá aj inflačná doložka. Vďaka nej sa bude výška výzvy zvyšovať, ak sa zvýšia ceny stavebných materiálov. To určite zjednoduší situáciu obciam a všetkým zriaďovateľom základných a materských škôl, ktorí môžu o tieto peniaze žiadať až do roku 2025 alebo do vyčerpania prostriedkov, a to aj na už rozbehnuté projekty.

 

Viac informácií o výzvach nájdete na stránke ministerstva.
 Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.