Knauf Knauf
Späť

Vyhľadávanie

VyhľadávanieBolo nájdené 466 výsledkov

Vyhľadávanie 

Ostatné

Informácie

Informácie

Online prihláška

Online prihláška

Logistika

Chápeme a využívame logistiku ako jeden z významných marketingových a predajných nástrojov. Preto používame tie najmodernejšie logistiké postupy tak, aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov.

Logistika

O nás

V roku 1932 získali bratia Alfons a Karl Knaufovci ťažobné práva na sádrovec. O rok neskôr vybudovali v nemeckom meste Perl an der Mosele prvý závod na výrobu sadry. tím položili základy dnešnej spoločnosti Knauf, ktorá aj naďalej zostáva rodinným podnikom.

O nás

Knauf na Slovensku

Na začiatku 90. rokov bola spoločnosť Knauf už svetoznámou zavedenou značkou a bola len otázka času, kedy sa rozhodne investovať vo východnej Európe, vzhľadom k zmenám politického a ekonomického režimu.

Knauf na Slovensku

Kvalita a spoločná zodpovednosť

Myslieť a jednať zodpovedne

Kvalita a spoločná zodpovednosť

Udržateľnosť a IMS

Spoločnosť Knauf poskytuje zákazníkom výrobky najvyššej kvality, prispieva k ochrane životného prostredia, zaisťuje bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a hospodári s energiami tak, aby sme sa stali vyhľadávaným obchodným partnerom i zamestnávateľom. K dosiahnutiu tohto cieľa sa spoločnosť zaväzuje k dodržiavaniu zavedeného systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001.

Udržateľnosť a IMS

Máte doma alergika? Zvoľte sadrové omietky Knauf!

Máte doma alergika? Zvoľte sadrové omietky Knauf!

Požiarna ochrana stavebných konštrukcií

Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných konštrukcií je ich požiarna odolnosť t.j. doba, po ktorú sú stavebné konštrukcie schopné odolávať účinkom požiaru. Spoločnosť Knauf ponúka kvalitné a účinné produkty a systémy, ktoré zabezpečia celistvosť a nosnosť postihnutých konštrukcií, pred pôsobením požiaru resp. pred jeho rozšírením, po dobu evakuácie budovy.

Požiarna ochrana stavebných konštrukcií
2/39
1 2 3 4 5