Knauf Knauf
Späť

S produktmi Knauf zistíte, že možnosti riešení sú nekonečné

Suchá výstavba

Suchá výstavba sa rozvinula v posledných rokoch k modernému, racionálnemu stavebnému štýlu pre výstavbu, prestavbu a renovácie stavieb. Pomocou našich produktov vyriešite akékoľvek požiadavky, ktoré nie je možné dosiahnuť tradičným spôsobom výstavby a klasickými masívnymi konštrukciami. Kto chce budovať moderne, kvalitne a efektívne siahne po produktoch Knauf.

Sadrokartónové dosky základ suchej výstavby

image

Základom suchej výstavby sú sadrokartónové dosky, ktoré sú určené pre montáž priečok, stropných podhľadov, suchých omietok, predsadených a šachtových stien na oceľové profil, poprípade na drevené laty. Do seba zapadajúca Knauf systémová technika je použiteľná vo všetkých častiach budov. Ponúka hospodárne riešenia v novostavbách alebo pri rekonštrukciách starých stavieb.
Systémová rozmanitosť spočíva v tom, že môže spĺňať najrozličnejšie požiadavky - napr. stavebno-fyzikálne požiadavky, ochrana pred požiarom, zvuková izolácia, tepelná izolácia, tvorivé aspekty, ochrana pred žiarením, atď.
Výhodou stavebných systémov Knauf je ľahká spracovateľnosť, nízka hmotnosť ( malé statické zaťaženie objektov), malá dopravná a energetická náročnosť, rýchlosť a komplexnosť riešení, suchý stavebný proces.